Klaster, wykorzystujący odnawialne źródła energii, ma poprawić lokalne bezpieczeństwo energetyczne oraz wzmocnić gospodarkę. Ma także przyczynić się do poprawy stanu środowiska, co szczególnie istotne jest w tym turystycznie atrakcyjnym regionie.

Partnerami Solińskiego Klastra Energii są: PGE Energia Odnawialna, powiat Leski, gmina Solina oraz spółka Elbest. Planowane przedsięwzięcie, obejmujące m.in. powstanie instalacji fotowoltaicznej, ma się przyczynić do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, stanu środowiska oraz wzmocnienia gospodarki.

Klaster energii to dość nowy model biznesowy w Polsce. Zakłada on współpracę pomiędzy osobami cywilnymi i prawnymi, samorządami oraz lokalnymi firmami, której celem jest wytwarzanie, równoważenie, dystrybucja i obrót energią z odnawialnych źródeł w ramach jednej, lokalnej sieci dystrybucyjnej.

– Cieszymy się, że taki projekt realizowany jest u nas – powiedział Adam Piątkowski, wójt Gminy Solina. Dla powiatu leskiego i gminy Solina – które są tak mocno związane z Bieszczadami i turystyką, a poprzez elektrownię wodną również z energetyką odnawialną – tego typu programy ekologiczne są niezmiernie ważne. Ich dodatkową zaletą jest aktywizacja lokalnej społeczności.

Zasady funkcjonowania klastrów reguluje znowelizowana w 2016 r. roku ustawa o odnawialnych źródłach energii. Jej celem jest restrukturyzacja i modernizacja polskiej energetyki, połączona z dążeniem do osiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej. Zgodnie z brzmieniem ustawy, obszar działania tego rodzaju klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu lub pięciu gmin, a jego koordynatorem powinien być jeden z członków. W przypadku Solińskiego Klastra Energii będzie to PGE Energia Odnawialna, Oddział ZEW Solina-Myczkowce.

Czytaj więcej

Skomentuj