Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wręczył decyzje o przyznaniu autoryzacji dla pięciu ośrodków naukowo-badawczych, które będą wspierać agencję w procesie licencjonowania oraz kontroli elektrowni jądrowej.

“Jednostki te będą mogły pełnić rolę TSO (ang. Technical Support Organization), czyli organizacji wsparcia technicznego podczas budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce” – czytamy w komunikacie Państwowej Agencji Atomistyki (PAA)

Odpowiednie zaplecze i kadry

Autoryzację Prezesa PAA otrzymało pięć jednostek naukowych:

  • Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej,
  • Instytut Budownictwa Wodnego PAN,
  • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,
  • Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zdaniem PAA wszystkie instytucje, które uzyskały autoryzacje posiadają wykwalifikowany personel oraz zaplecze techniczne, które pozwolą na bezstronne i rzetelne przeprowadzenie czynności związanych z oceną wniosku o wydanie zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej oraz jej kontrolą. Zakres autoryzacji został określony w decyzji Prezesa PAA.

Rola ośrodków

Przyznanie autoryzacji dla ośrodków badawczych to kolejny krok w ramach przygotowań Agencji do realizacji zadań wynikających z programu rozwoju polskiej energetyki jądrowej.

PAA będzie nadzorowała proces budowy elektrowni jądrowej oraz wydawała zalecenia i opinie jeszcze przed rozpoczęciem fizycznych prac budowlanych. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki odpowiedzialny jest m.in. za wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego.

W procesie oceny spełnienia wymagań bezpieczeństwa, wydawania stosownych zezwoleń i opinii ważne będzie wsparcie eksperckich organizacji, czyli TSO, odpowiedzialnych m.in. za przeprowadzenie analiz i ekspertyz w obszarze technologii jądrowej i poszczególnych dziedzinach technicznych.

Źródło: Polska Agencja Atomistyki

Czytaj więcej

Skomentuj