W najbliższym czasie planowana jest budowa linii wysokiego napięcia relacji Błonie-Maćkowy. To inwestycja ważna dla blisko 40 tys. mieszkańców południowej części Gdańska i okolicznych miejscowości.

Aby zrealizować tę inwestycję Energa Operator, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, złożyła wniosek o opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

– Budowa linii wysokiego napięcia relacji Błonie-Maćkowy to niezwykle strategiczna inwestycja dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla Gdańska i Pomorza. Biuro Rozwoju Gdańska opracowuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uwzględniając powstanie drugiej linii wysokiego napięcia dla Głównego Punktu Zasilania Maćkowy – powiedział zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak.

Gdańska dzielnica Maćkowy jeszcze do niedawna określana była mianem „energetycznej pustyni”. Dotychczasowa infrastruktura energetyczna rzeczywiście nie była bowiem w stanie sprostać szybko rosnącemu zapotrzebowaniu na moc ze strony rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego, a także przedsiębiorstw.

Częściowo zmieniła to zakończona w 2019 r. budowa Głównego Punktu Zasilania (GPZ) Maćkowy. Ta nowoczesna stacja o mocy 50 MVA (megawoltoamperów) zapewnia obecnie energię nie tylko mieszkańcom tej dzielnicy, ale również dzielnic Łostowice, Orunia-św. Wojciech-Lipce. Stacja wzmacnia również bezpieczeństwo energetyczne Chełmu, Oruni a także okolicznych miejscowości: Borkowa (gmina Pruszcz Gdański) oraz Kowal (gmina Kolbudy).

GPZ Maćkowy to obiekt nowoczesny, w którym wykorzystano m.in. technologię izolacji gazowej, dzięki czemu zajmuje on niemal dwa razy mniejszą powierzchnię niż tradycyjne stacje tego typu. Jest również w większym stopniu odporny na warunki atmosferyczne. Ponadto stacja wyposażona jest w systemy umożliwiające zdalny nadzór i kontrolę jej pracy.

Aktualnie z GPZ wyprowadzonych jest sześć linii średnich napięć zasilających niemal 50 stacji. Trwają także prace projektowe dotyczące budowy kolejnej linii średniego napięcia. Dodatkowo stacja posiada odpowiednią rezerwę, umożliwiającą szybkie przyłączanie kolejnych dziewięciu linii średniego napięcia, a tym samym nowych odbiorców.

Czytaj więcej

Skomentuj