1 / 2

Katowicki samorząd dokonał wyboru wykonawcy, który zajmie się budową kolejnej drogi rowerowej w tym mieście. W ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy powstać ma około 700-metrowy odcinek wzdłuż ulicy Francuskiej, który połączy popularne wśród mieszkańców miejsce wypoczynku i rekreacji – Muchowiec z drogą rowerową w ciągu ul. Lotnisko.

– W naszym mieście stawiamy na alternatywne środki transportu i rower jest jednym z nich – wyjaśnia prezydent Katowic dr Marcin Krupa. – Budowa kolejnych odcinków dróg rowerowych ma na celu połączenie istniejących już fragmentów infrastruktury rowerowej i docelowo stworzenie sieci dróg rowerowych umożliwiających komfortowe  przemieszczanie się na jednośladach po mieście.

Szersza komunikacyjna perspektywa

Nowy odcinek rowerowej drogi połączy Muchowiec, nie tylko z istniejącą już drogą rowerową w ciągu ul. Lotnisko, ale też docelowo z infrastrukturą dla rowerzystów w ul. Damrota. Przy czym, w tym ostatnim przypadku, miasto wybrało niedawno projektanta, który przygotuje niezbędną dokumentację projektową dla inwestycji.

Droga, chodnik i oświetlenie

Inwestycja wzdłuż ulicy Francuskiej dotyczy około 700-metrowego odcinka rowerowej drogi, od skrzyżowania z ulicą Trzech Stawów do skrzyżowania z ulicą Lotnisko. Przy czym, zakres prac obejmuje nie tylko budowę drogi rowerowej, ale także chodnika i elementów towarzyszących.

A warunki bezpieczeństwa w poruszaniu się tym odcinkiem ul. Francuskiej – zarówno rowerem, jak i pieszo – poprawi dodatkowe oświetlenie. Doświetlone zostaną również przejścia dla pieszych. W ramach powyższej inwestycji przewidziano także montaż ławek i koszy na śmieci, a także  nasadzenia nowych roślin, takich jak hortensje i tawuły.

6 ofert i zwycięzca przetargu

Swoje oferty w postępowaniu przetargowym, prowadzonym przez miejską spółkę Katowickie Inwestycje S.A., złożyło 6 wykonawców. Spośród nich wybrano firmę DROGOPOL Sp. z o.o., która koszt realizacji tej inwestycji wyceniła na około 2,5 mln zł.

Inwestycja przy ul. Francuskiej to jedno z wielu działań skupiających się na rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście. Z roku na rok przybywa dróg rowerowych w Katowicach, ich łączna długość wynosi ok. 190 km, a w przyszłym roku powstaną następne trasy.

Kolejne katowickie inwestycje

– Obecnie trwa przetarg na rozbudowę ulicy Hallera, gdzie powstanie droga dla rowerów o długości około 1,4 kilometra – informuje Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A. – Zbliżamy się do rozpoczęcia prac projektowych dotyczących kolejnych trzech odcinków o łącznej długości 2,3 kilometrów, a następnych 5,9 kilometra jest już w trakcie projektowania i zostanie wybudowane w najbliższych latach.

W tych planach znajduje się m.in budowa pierwszego etapu velostrady, która zostanie poprowadzona w śladzie nieczynnej linii kolei piaskowej, na odcinku od ul. Huberta do ul. Kolistej.

Czytaj więcej

Skomentuj