Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie zakończył powyborcze porządki. Za posprzątanie plakatów po kampanii komitety wyborcze winne są miastu ponad 23 tys. zł.

Zgodnie z przepisami komitety wyborcze mają 30 dni od dnia głosowania na usunięcie ogłoszeń rozwieszonych w czasie kampanii. W przypadku ostatniej kampanii parlamentarnej termin ten minął 20 listopada 2007r. Po tym dniu sprzątaniem plakatów zajęły się służby miejskie, a kosztami porządków obciążone zostały komitety. W ocenie Zarządu Oczyszczania Miasta po ubiegłorocznej kampanii parlamentarnej było znacznie mniej sprzątania niż po takiej samej przed trzech lat. Niemniej jednak 6 komitetów nie wywiązało się z obowiązku i nie usunęło plakatów kandydatów na posłów i senatorów w określonym ustawowo terminie.

Kontrolerzy Zarządu Oczyszczania Miasta wraz ze Strażą Miejską ustalili miejsca zalegania plakatów, natomiast sprzątaniem zajmowali się bezrobotni zatrudnieni w ramach programu aktywizacji osób bez pracy oraz skazani z Zakładu Karnego Warszawa-Białołęka. Plakaty zeskrobywane były z latarni, skrzynek energetycznych, pojemników do segregacji, murów, wiaduktów itp. Ogółem uprzątnięto 211 m2 powierzchni. Oczyszczenie 1 m2 kosztowało 90 zł. Całość prac kosztowała 23 251 zł.

Lp.

KOMITET WYBORCZY

powierzchnia
(m2)

Koszt Brutto
(zł)

1

KW Liga Polskich Rodzin Lista nr 3

11,46

1 258,31 zł

2

KW Prawo i Sprawiedliwość

51,10

5 610,78 zł

3

KW Platforma Obywatelska RP

129,96

14 269,61 zł

4

KWW Lewica i Demokraci

10,84

1 190,23 zł

5

KW Polskiej Partii Pracy

5,76

632,45 zł

6

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

2,64

289,87 zł

 

SUMA

211,76

23 251,25 zł

 

 

 

 

 
 
 
 
 

źródło: ZOM w Warszawie

Czytaj więcej

Skomentuj