Poznaniacy w 2008 roku zebrali 18 ton baterii, które nie trafiły do środowiska przyrodniczego, ale zostały zutylizowane we właściwy sposób.

Baterie i akumulatory małogabarytowe są używane przez Poznaniaków powszechnie i na co dzień. Należą do odpadów wytwarzanych głównie przez gospodarstwa domowe. Oprócz tego używane są także w budownictwie, energetyce, handlu, łączności, transporcie, służbie zdrowia, czy siłach zbrojnych i szkolnictwie. Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców i konieczność ochrony środowiska przyrodniczego, Zakład Zagospodarowania Odpadów we wrześniu 2004 roku podpisał umowę z Organizacją Odzysku REBA. Zakład zobowiązał się do zbiórki zużytych baterii małogabarytowych, stając się w ten sposób Operatorem systemu na terenie miasta Poznania reprezentującym Organizację.

W porozumieniu z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Poznania wyposażono poznańskie placówki oświatowe w specjalne pojemniki na zużyte baterie. Zbiórka baterii, zwraca uwagę dzieci i młodzieży na potrzebę troski o środowisko przyrodnicze, przyczynia się do tworzenia nowych wzorców zachowań oraz kształtowania postaw, wartości i przekonań. Ponadto pojemniki trafiły do obiektów użyteczności publicznej, do których każdy mieszkaniec może nieodpłatnie przynieść zużyte baterie.

Również miejskie pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych zaopatrzone zostały w specjalne kieszenie na baterie. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy chętnie pozbywają się odpadów we właściwy sposób i korzystają z pojemników do selektywnej zbiórki.

Dzięki działaniom podjętym przez ZZO w 2008 roku, Poznaniacy zebrali aż 18 ton zużytych baterii, które nie trafiły na składowisko odpadów komunalnych, tylko zostały we właściwy sposób zutylizowane. 

źródło: ZZO w Poznaniu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj