Miasto Poznań ogłasza pierwszą edycję konkursu o tytuł „Poznańskiego EKOlidera Szkolnego 2011”. Celem konkursu jest inicjowanie i promowanie efektywnych działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży z poznańskich szkół i przedszkoli.

Nagrodami w konkursie są pieniądze na cele ekologiczne i kilkaset rowerów dla dzieci. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z poznańskich szkół i przedszkoli, których organem założycielskim jest Miasto Poznań. W ramach I edycji konkursu „EKOfan 2011”, uczestnicy mają za zadanie przygotować projekty poświęcone oszczędzaniu energii, a co za tym idzie służące ochronie środowiska.

Konkurs ma przede wszystkim zachęcić dzieci, młodzież i nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli do twórczego poszukiwania i  samodzielnej realizacji pomysłów i działań proekologicznych „na własnym podwórku” – zgodnie z hasłem: „co każdy z nas może zrobić dla środowiska”?

Projekty konkursowe powinny mieć charakter wyłącznie praktyczny, promujący efektywne rozwiązania energooszczędne. Najmłodsi uczestnicy, z przedszkoli, zerówek oraz klas 1-3 przygotowywać będą prace artystyczne i organizować akcje nawiązujące bezpośrednio do idei przewodniej konkursu. 

Inspiracji dla swoich pomysłów dzieci mogą szukać m.in. na stronie internetowej Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania  www.poznan.pl/srodowisko oraz na oficjalnej stronie internetowej konkursu www.eko-fan.pl i . Na wszystkich ekofanów czekają tam interaktywne gry związane tematycznie z ochroną środowiska oraz EKO-wiki – internetowa encyklopedia ekologii, którą współtworzyć będą sami uczestnicy konkursu. W ten sposób nowoczesne formy komunikacji i zabawy służyć będą edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.  

Harmonogram konkursu obejmuje dwa zasadnicze etapy:

Etap I
• 15 września 2010 – 15 lutego 2011 – rejestracja uczestników,  zgłaszanie prac do koordynatorów konkursu w szkołach i przedszkolach, praca zespołowa nad projektami. Uczestnicy rejestrują się na stronie internetowej www.eko-fan.pl   
• 16 lutego 2011 – 28 lutego 2011 – wybór 3 najlepszych projektów z danej placówki zakwalifikowanych do II etapu konkursu.

Etap II
• 1 marca 2011 – 30 kwietnia 2011 – ocena przesłanych projektów przez Jury Konkursowe.
• 15 maja 2011 – ogłoszenie wyników Konkursu.
• 5 czerwca 2011 – uroczyste wręczenie nagród w trakcie festynu z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska

W konkursie EKOfan dzieci i młodzież rywalizować będą w 4 grupach wiekowych:
I kategoria – przedszkola, zerówki, klasy 1-3;
II kategoria – klasy 4–6 szkół podstawowych;
III kategoria – gimnazja;
IV kategoria – szkoły ponadgimnazjalne.

Nagrody w konkursie mają charakter finansowy i rzeczowy.
Zwycięskie drużyny należące do II, III i IV kategorii wiekowej otrzymają honorowy tytuł „Poznańskiego EKOlidera Szkolnego 2011” oraz 50 tysięcy złotych dla swojej placówki na działania własne w dziedzinie ochrony środowiska.
Najmłodsi finaliści otrzymają tytuł „Małego Poznańskiego EKOlidera 2011” i 10 tysięcy złotych do wykorzystania przez szkołę lub przedszkole  na działania proekologiczne. Wyróżnione drużyny i otrzymają dyplomy EKOfanów i maksymalnie 10 tysięcy złotych również z przeznaczeniem na cele ekologiczne.
A na uczniów, których projekty zakwalifikują się do finału, czeka kilkaset rowerów. Organizator przewiduje, iż do rozdania będzie co najmniej 500 rowerów! Pieniądze na zakup rowerów będą pochodzić z wpływów z koncertu „Poznań dla Ziemi” zaplanowanego na  20 września 2010.

Więcej informacji na temat zasad konkursu EKOfan można znaleźć
na stronie www.eko-fan.pl  oraz www.poznan.pl/srodowisko

źródło: poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj