Wczoraj rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) dla potrzeb systemu gospodarki odpadami dla Miasta Poznania. Konsultacje potrwają do 30 października.

Celem konsultacji jest zebranie jak najszerszej opinii mieszkańców na temat planowanej inwestycji. Możliwość szczegółowego zapoznania się z przedsięwzięciem zapewnia uruchomiona witryna internetowa www.ekokonsultacje.pl wraz z forum internetowym. Przygotowane zostaną również materiały promocyjne na temat planowanych inwestycji (ulotka, broszura, plakat, prezentacja multimedialna). Podczas trwania kampanii, w holu Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17 zorganizowana zostanie wystawa poświęcona prezentacji zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla miasta Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ekologicznego planowanej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Przez cały czas (tj. do 30 października br.) w Urzędzie Miasta Poznania działać będzie Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców (czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 9-16, pokój 407, pl. Kolegiacki 17), w którym zainteresowani otrzymają materiały na temat projektu oraz będą mogli oficjalnie zgłosić swoje uwagi i zapytania z tym związane.

Odbędą się też między innymi: spotkania informacyjne z mieszkańcami Poznania i gminy Czerwonak oraz z innymi grupami społecznymi zainteresowanymi planami budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) – przede wszystkim z Pozarządowymi Organizacjami Ekologicznymi (POE). Przewiduje się także prezentację projektu za pośrednictwem mediów. Zaplanowano także przeprowadzenie badań socjologicznych na terenie miasta Poznania i gminy Czerwonak.

Konsultacjom społecznym towarzyszyć będzie kampania informacyjna pod hasłem: "Poznań odzyskuje energię!", której najważniejszym celem jest edukacja związana z racjonalną gospodarką odpadami oraz pozyskanie akceptacji społecznej dla planów budowy ZTPOK.

Organizatorem konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji spalarni odpadów, które są obligatoryjną procedurą dla wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności i pozostałych mechanizmów dofinansowania inwestycji, jest wybrane w drodze przetargu nieograniczonego konsorcjum firm w składzie: Przedsiębiorstwo Usługowe "Południe II" Sp. z o.o. z Krakowa oraz O.K.E.J. Pracownia z Poznania. Wartość umowy pomiędzy Miastem a konsorcjum na przeprowadzenie konsultacji wynosi 460 tys. zł brutto.

źródło: poznan.pl

Czytaj więcej

Skomentuj