W Poznaniu trwa montaż zabezpieczeń zieleni przyulicznej przed szkodliwym działaniem soli używanej podczas zimowego utrzymania dróg.

Ich zadaniem jest ochrona podłoża i samych roślin, zwłaszcza nowych nasadzeń, najbardziej narażonych na oparzenia i zamieranie w wyniku toksycznego działania aerozolu solnego i rozpryskiwania się błota pośniegowego. Zabezpieczenia montowane są przy najbardziej ruchliwych arteriach komunikacyjnych, na których – z uwagi na bezpieczeństwo – nie można zrezygnować z używania soli drogowej podczas zimowego odśnieżania.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu był pierwszym zarządca dróg w Polsce, który dwa sezony temu, dla zabezpieczenia zieleni przed szkodliwym działaniem soli, zamontował maty słomiano-foliowe. Był to efekt współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa z Sękocina.

W tym roku, dodatkowo, ZDM zlecił montaż zabezpieczeń pni i koron drzew wykonanych z siatki cieniującej z włókna polipropylenowego. Takie zabezpieczenia również są rozwiązaniem nowatorskim, nie stosowanym dotychczas w Polsce. W ten sposób zabiezpieczonych zostało w Poznaniu prawie 1100 drzew.

źródło: poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj