Straż Miejska Miasta Poznania odebrała w ub. roku ponad 18,4 tys. zgłoszeń związanych z ochroną środowiska. Strażnicy ujawnili niemal 1 tys. nielegalnych wysypisk odpadów, do schroniska przekazali ponad 270 bezpańskich psów i 156 kotów wymagających pomocy człowieka.

W 2021 roku dyżurni Straży Miejskiej przyjęli do realizacji 76 457 zgłoszeń mieszkańców. Z liczby tej 18 417 zgłoszeń (24 proc. wszystkich) dotyczyło ochrony środowiska, w tym spraw związanych ze spalaniem odpadów w domowych instalacjach grzewczych, usuwaniem nielegalnych wysypisk śmieci, kontrolami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, a także usuwaniem wraków, czy udzielaniem pomocy zwierzętom.

2210 kontroli lub interwencji

Straż Miejska Miasta Poznania poinformowała, że w ub. roku strażnicy przeprowadzili 2210 kontroli lub interwencji w zakresie spalania substancji zabronionych w domowych instalacjach grzewczych bądź w ogniskach.

„W wyniku podjętych działań funkcjonariusze ujawnili 412 uchybień – 363 osoby ukarano, 11 spraw skierowano do sądów, a w 38 przypadkach zastosowano pouczenia. Sprawdzano również rodzaj i jakość stosowanych paliw stałych. W 95 przypadkach ujawnione uchybienia skutkowały sankcjami karnymi” – podano.

W przypadkach tzw. wątpliwych, w celu określenia składu chemicznego spalanych materiałów, strażnicy pobierali 46 próbek popiołów paleniskowych. Przeprowadzone analizy w 30 przypadkach wykazały spalanie substancji niedozwolonych.

Działania kontrolne strażników

Straż Miejska przypomniała, że w ub. roku działania kontrolne strażników wspierane były także badaniami jakości powietrza przy wykorzystaniu specjalistycznego drona, również po zmroku. Dzięki temu typowanie nieruchomości do kontroli stało się szybsze i precyzyjne.

W ub. roku strażnicy ujawnili także 998 nielegalnych wysypisk odpadów. Straż Miejska wskazała, że „zdecydowaną większość porzuconych śmieci usuwali zarządcy terenów – najczęściej zanieczyszczane były działki miejskie”.

„W wyniku podjętych czynności wyjaśniających strażnicy w 118 przypadkach dotarli do właścicieli śmieci i doprowadzili nie tylko do ukarania ich, ale również do poniesienia kosztów porządkowania” – wskazano.

Strażnicy przeprowadzili też 7177 kontroli – w 165 lokalizacjach – placów budów i terenów do nich przylegających. W 145 przypadkach na osoby odpowiedzialne nałożono sankcje karne. Najczęściej kierownicy budów karani byli za zanieczyszczanie ulic.

W 2021 roku strażnicy doprowadzili też do usunięcia 983 pojazdów, których stan wskazywał na to, że nie są używane. Z liczby tej 222 pojazdy funkcjonariusze usunęli na parkingi strzeżone. Większość, bo 761 wraków, w wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających, trafiło do stacji demontażu na wnioski ich właścicieli.

Bezpańskie i dzikie zwierzęta

Strażnicy przekazali także do schroniska dla zwierząt 271 bezpańskich psów, oraz 156 kotów wymagających pomocy człowieka, natomiast do Ptasiego Azylu przy Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej, strażnicy przewieźli 734 ptaki wymagające pomocy.

Zgłoszenia do Straży Miejskiej dotyczyły także pojawiających się w mieście dzikich zwierząt. Blisko 3000 interwencji dotyczyło pojawienia się dzików na terenach zurbanizowanych, zaś 246 zgłoszeń dotyczących bytowania lisów.

Czytaj więcej

Skomentuj