W Poznaniu ogłoszono przetarg na operatora miejskich cmentarzy komunalnych.

Dotychczasowa, 25-letnia umowa z Universum Spółdzielnią Pracy – obecnym zarządcą poznańskich cmentarzy komunalnych – wygasa z końcem czerwca. Po tym terminie nadzór nad nekropoliami przejmie miejska jednostka Usługi Komunalne. Codzienne zarządzanie cmentarzami zostanie jednak przekazane zewnętrznemu operatorowi.

Universum posiada w Poznaniu ok. 70 proc. rynku usług pogrzebowych. Zarzuty o praktyki monopolistyczne w działalności firmy padały m.in. w styczniu tego roku z ust radnych Prawa i Sprawiedliwości.

– Ten cmentarny układ trwa od 25 lat, a jego gwarantem cały czas były władze miasta Poznania, które twierdziły, że jest to najlepsze rozwiązanie, a wręcz należy traktować je jako wzorcowe – mówił wówczas Jan Sulanowski, poznański radny z klubu PiS.

Teraz ma się to jednak zmienić. Do głównych zadań nowego operatora będzie należał nadzór i kontrola nad przeprowadzanymi na cmentarzu pochówkami, ekshumacjami i pracami związanymi z ustawieniem nowych nagrobków na grobach oraz bieżące utrzymanie nekropolii, w tym prace związane z utrzymaniem porządku i czystości, zieleni cmentarnej oraz infrastruktury.

Wszystkie zadania z zakresu administrowania poznańskimi nekropoliami realizowała będzie natomiast podlegająca mu jednostka Usługi Komunalne. Do jej zadań będzie należało prowadzenie dokumentacji cmentarnej, czyli tzw. ksiąg cmentarnych oraz pobieranie opłat. Usługi komunalne prowadzić będą także Główne Biuro Cmentarne. Pozwoli to uniknąć mieszania się usług cmentarnych, będących zadaniem miasta i usług pogrzebowych, będących działalnością komercyjną.

– Mieszkańcy będą mogli tam załatwić wszystkie formalności związane przede wszystkim z wyborem miejsca pochówku dla zmarłego. Wybór miejsca grzebalnego nie będzie możliwy w biurach na cmentarzach komunalnych – mówi Ziemowit Borowczak.

Cmentarze komunalne w Poznaniu to łącznie około 144 tys. miejsc pochówku. Na Miłostowie jest 12,2 tysiąca kwater możliwych do wykorzystania. Natomiast na Junikowie do dyspozycji pozostaje 21,7 tysięcy miejsc. Rocznie na obu nekropoliach odbywa się średnio 3500 pochówków.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj