W Poznaniu zakończyły się Międzynarodowe Targi Branży Wodno-Kanalizacyjnej WODOCIĄGI (26-29.04.2010).

W ramach targów przedstawiona została szeroka i kompleksowa propozycja, skupiająca się wokół: tematyki technologii ujmowania i uzdatniania wody, technologii oczyszczania ścieków, infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, pomp i pompowania, aparatury do regulacji, pomiarów i analiz, maszyn i urządzeń do budowy, utrzymania i renowacji wod-kan, usług z zakresu projektowania, oprogramowania, wykonawstwa i doradztwa.

W  ramach  tegorocznych targów WODOCIĄGI Aquanet i Międzynarodowe Targi Poznańskie zorganizowały dwudniową międzynarodową konferencję Waterworks Forum.

Pierwszy dzień poświęcony był tematyce związanej z inwestycjami w branży wodno-kanalizacyjnej i pozyskiwaniem źródeł na ich finansowanie. Tegoroczne Waterworks Forum miało na celu z jednej strony wskazać na szanse wyboru optymalnych i dostępnych źródeł finansowania inwestycji w okresie wzmożonego zapotrzebowania na te środki i pomóc określić poziom wiarygodności kredytowej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Z drugiej strony spotkanie zaakcentowało wpływ kosztownych inwestycji na rating przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce oraz wskazało na podobieństwa i różnice firm tego sektora z Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej. Drugi dzień konferencji dotyczył tworzenia taryf strefowych. Szczegółowo omówiony został problem strefowania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Tematyka ta zaprezentowana została przede wszystkim na podstawie rzeczywistych doświadczeń  dużych polskich przedsiębiorstw wodociągowych (Warszawa, Kraków, Bielsko-Biała, Poznań), a także uzupełniona o fachową wiedzę praktyczną.

źróło: mtp.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj