W Poznaniu rozpoczął się program selektywnej zbiórki zużytych świetlówek energooszczędnych „Masz ZUŻYTĄ ŚWIETLÓWKĘ? Wrzuć ją do pojemnika z tym znakiem!” zainicjowany przez ElektroEko Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz Urząd Miasta Poznania.

Jest  to pierwsze miasto w Polsce, w którym wystartował projekt selektywnej zbiórki zużytych świetlówek na tak dużą skalę. 

Poznań konsekwentnie realizuje plan działań przyjęty w ramach Systemu Gospodarki Odpadami. Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki zużytych świetlówek, zaproponowane przez ElektroEko, doskonale wpisuje się w jego założenia. Aby realizować go jak najefektywniej władze miejskie Miasta zwróciły się do spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości z propozycją przyłączenia się do akcji. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń sporządzony został wykaz nieruchomości, którym przekazane zostały pojemniki na zużyte świetlówki oraz materiały edukacyjne. Pojemniki dostarczone przez ElektroEko są instalowane na osiedlach mieszkalnych, a także w budynkach użyteczności publicznej – m.in. w Urzędzie Miasta Poznania.

– Kontynuując udaną współpracę z samorządem Poznania, zdecydowaliśmy się na realizacje nowego projektu. Do tej pory finansowaliśmy Autoryzowane Punkty Zbierania, w którym mieszkańcy miasta za darmo mogą oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Od czerwca ElektroEko nieodpłatnie organizuje system selektywnej zbiórki zużytych świetlówek kompaktowych. Pokrywamy również koszty związane z ich, transportem oraz recyklingiem. Ponadto wspieramy działania samorządu w edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z elektrośmieciami, do których należą zużyte świetlówki. Podpisując list intencyjny z Urzędem Miasta Poznania wzięliśmy na siebie odpowiedzialność za koordynację oraz finansowe utrzymanie systemu – podkreśla Grzegorz Skrzypczak, Prezes  Zarządu ElektroEko. – Urząd Miasta Poznania jest pierwszym, z którym rozpoczęliśmy współpracę w ramach programu.  Do końca roku analogiczne systemy zbierania zostaną wdrożone w kolejnych  dużych miastach Polski.

Ze względu na swą budowę i zawartość rtęci, która jest szkodliwa dla ludzi i środowiska naturalnego. Zużyte świetlówki bezwzględnie wymagają selektywnej zbiórki. – W ramach wdrażanego systemu dostarczamy dwa rodzaje pojemników. Wiszący, który będzie montowany w stanowiskach odpadowych oraz stojący, przeznaczony do ustawiania w pomieszczeniach. Pojemniki zaprojektowano w taki sposób aby nie istniało ryzyko rozbicia oddawanej świetlówki – mówi Zdzisław Janeta, Dyrektor Departamentu Oświetlenia w ElektroEko.

Zgodnie z zapisem Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, elektrośmieci, w tym również świetlówki, uznawane są za odpady niebezpieczne, których nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników i kontenerów na śmieci. Muszą być one selektywnie zbierane, a następnie przetwarzane w specjalistycznych zakładach. Za wyrzucenie świetlówki do kosza grozi kara grzywny nawet do 5 000 złotych.

Współpraca ElektroEko z władzami Poznania trwa od 2007 roku, kiedy rozpoczęto budowę systemu zbierania elektrośmieci, otwierając Autoryzowane Punkty Zbierania (adresy punktów można sprawdzić na stronie www.elektrosmieci.pl), w których mieszkańcy miasta mogą za darmo oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zbiórka oraz przetworzenie elektrośmieci finansowane są przez ElektroEko Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA. 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj