Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu organizuje bezpłatną zbiórkę świątecznych drzewek pod hasłem “Poznańskie choinki wracają do środowiska”. Poznaniacy mogą oddać choinkę do Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych. Drzewka będą odbierane nieodpłatnie aż do końca lutego 2010 roku.

Pierwszy punkt, tzw. GRATOWISKO, zlokalizowany jest przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284, drugi znajduje się na składowisku odpadów w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1. W ramach organizowanej akcji utworzone zostały również sezonowe punkty odbierania choinek.

W soboty 9, 16 i 23 stycznia 2010 roku drzewka będzie można także oddać na placu Wielkopolskim w godzinach od 9.00 do 11.30 oraz na placu Bernardyńskim w godzinach od 12.00 do 14.30.

Po świętach wielu mieszkańców ma kłopot, co zrobić z usychającą choinką. ZZO w Poznaniu zachęca do pozbywania się drzewek w sposób ekologiczny. Wszystkie zebrane choinki przerobione zostaną na kompost. Akcja "Poznańskie choinki wracają do środowiska" ma upowszechnić zwyczaj poświątecznej zbiórki choinek i zwrócić uwagę mieszkańców na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. "Nie wyrzucajmy choinek do śmietników. Zamiast powiększać górę śmieci na składowisku, przerobione na kompost drzewka wykorzystane zostaną dla dobra środowiska" – przekonują organizatorzy zbiórki.

źródło: poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj