W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa pożyczki z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych “USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie na zadanie “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów”.

Koszt całkowity zadania brutto wynosi 8.270.407,25 zł, a wielkość pożyczki 929.968,92 zł. Zadanie jest finansowane ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zadanie polega na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w ilości 8110,8 mb i trzech przepompowni ścieków oraz wymianie istniejącej sieci wodociągowej (2672 mb) i budowie nowego odcinka sieci wodociągowej (168,5mb) w m. Kożuchów oraz w Podbrzeziu Dolnym. Kanalizacja będzie włączona do istniejącej już sieci podłączonej do oczyszczalni ścieków w Podbrzeziu Dolnym.

źródło: wfosigw.zgora.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj