W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisana została umowa pożyczki z Gminą Łagów na zadanie pt. “Rozbudowa centralnego systemu unieszkodliwiania ścieków w gminie Łagów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieniawa i budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronów”.

Zadanie finansowane jest w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi. Koszt całkowity brutto zadania wynosi ponad 12,5 mln zł, a wysokość pożyczki z WFOŚiGW w Zielonej Górze blisko 2,9 mln zł.

Zadanie polega na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w m. Sieniawa, oraz budowie nowej oczyszczalni ścieków w m. Gronów w miejscu istniejącej oczyszczalni. Nowa oczyszczalnia ścieków oparta jest na technologii ciągłego przepływu czynnika z osadnikiem wtórnym o hydraulicznej przepustowości 900m3/d oraz reaktorem biologicznym o pojemności min. 984 m3. Jako trzeci stopień oczyszczania zastosowana zostanie przepływowa laguna hydroponiczna.

W wyniku realizacji zadania uzyskany zostanie efekt ekologiczny w postaci podłączenia 973 osób poprzez nowo wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. 

źródło: wfosigw.zgora.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj