Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oławie otrzyma w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko ponad 36 mln złotych na budowę i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej.

– Udzielimy na to zadanie pożyczki w wysokości 25 mln złotych – mówi Marek Mielczarek, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Ponad 6 mln złotych środków własnych przeznaczy ZWiK w Oławie. Planowane inwestycje to m.in. budowa i modernizacja około 50 kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody i unowocześnienie oczyszczalni ścieków w Oławie. – Ze zrealizowanych inwestycji skorzysta około 2,2 tys. mieszkańców – zapowiada  Krzysztof Pękala, prezes zarządu ZWiK w Oławie. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych to 2012 r.

Na Dolnym Śląsku jest realizowanych i przygotowywanych łącznie 10 projektów do Programu Infrastruktura i Środowisko obsługiwanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu. – Ich łączna wartość to ok. 670 mln zł – szacuje Marek Mileczarek. – Wnioskowana kwota o dofinansowanie sięga ponad 340 mln zł. Samorządowcy planują budowę 2 nowych oczyszczalni ścieków w Sulikowie i Nowogrodźcu. Zmodernizują 7 oczyszczalni ścieków w: Dzierżoniowie, Oławie, Henrykowie, Strzegomiu, Chociwelu, Środzie Śląskiej i Bielawie. Wybudują również 450 km kanalizacji i sieci wodociągowej.

źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj