10 października podpisano umowę pożyczki pomiędzy Żagańskimi Wodociągami i Kanalizacją a WFOŚiGW w Zielonej Górze na zadanie “Modernizacja sieci wodociągowej w Żaganiu”.

Koszt całkowity zadania brutto określony jest do kwoty 5 606 493,18 zł, a wielkość pożyczki Funduszu wynosi 2 100 000 zł. Zadanie jest częścią przedsięwzięcia pn.: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań", które uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Efekt rzeczowy zadania to wymiana i renowacja sieci wodociągowej o łącznej długości około 13 km oraz dwóch hydroforni przy ul. Nowogródzkiej oraz przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Żaganiu. 

źródło: wfosigw.zgora.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj