W zielonogórskim WFOŚiGW podpisano największą w tym roku umowę pożyczki z Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. na zadanie “Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II”.

Koszt całkowity zadania brutto wynosi 51.528.296,84 zł, a koszt kwalifikowany netto 42.236.308,89 zł. Fundusz wsparł zadanie pożyczką w wysokości 14 mln zł. Zadanie będzie realizowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Do końca roku wykonane zostaną kanały grawitacyjne o łącznej długości 36887 mb, kanalizacja ciśnieniowa o łącznej długości 10 269 mb, 16 przepompowni ścieków oraz sieć wodociągowa o łącznej długości 5365 mb.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj