Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielił dziesięciomilionowej pożyczki Wodociągom i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. w Kotorzu Małym na zadanie pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa – Trias Opolski”.

Pożyczka stanowi uzupełnienie środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W Gminie Turawa poprzez realizację pięciu kontraktów skanalizowane zostanie obrzeże Jeziora Turawskiego, a także siedem miejscowości, m.in. Bierdzany, Ligota Turawska, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski oraz Rzędów. Łączna długość nowo budowanej sieci kanalizacyjnej to ok. 134,5 km.

Eko-lokator 300 x 250

Przyjęte ścieki będą odprowadzane za pośrednictwem sieci tranzytowych do oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym, a następnie do rzeki Mała Panew. Efektem ekologicznym będzie przyłączenie do kanalizacji 1 863 posesji. Gminę Turawa zamieszkuje 10 712 mieszkańców, z których ponad 53 % korzysta z kanalizacji, a po jej rozbudowie wskaźnik ten będzie wynosił 99,5 %.

źródło: wfosigw.opole.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj