15 października w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze podpisana została umowa pożyczki z Gminą Przytoczna na zadanie pt. “Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Przytoczna wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji – I Etap”.

Całkowite wydatki kwalifikowane brutto zadania wynoszą 6 875 409,52 zł, a wysokość pożyczki z WFOŚiGW w Zielonej Górze – 1 890 928 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 3 723 861,61 zł.

Zadanie polega na wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej oraz przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Przytoczna. Projekt zakłada budowę: sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno-tłocznej ok. 4,1 km, zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków z 270 m3/d do wartości 773,4 m3/d w wyniku zmiany technologii oczyszczania na biologiczną w oparciu o proces niskoobciążonego osadu czynnego pracującego wg metody obróbki porcjowej SBR.

Efekt ekologiczny to podłączenie 520 osób do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej. Zadanie realizowane jest w okresie od 11.2009 r. do 11.2010 r. 

źródło: wfosigw.zgora.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj