Spółka Krynicki Recykling S.A. uzyskała pożyczkę w wysokości 1,4 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Środki te pozwolą na uruchomienie unikalnej w polskich warunkach linii technologicznej do uzdatniania szkła samochodowego.

W ramach umowy z WFOŚiGW spółka otrzyma 1,4 mln zł preferencyjnej pożyczki. Po zrealizowaniu całości planowanej inwestycji kwota zostanie umorzona nawet do 40%. Pieniądze przeznaczone zostaną na budowę linii technologicznej do uzdatniania najbardziej pożądanego na rynku szkła samochodowego oraz modernizację znajdujących się w Wyszkowie urządzeń do uzdatniania szkła opakowaniowego.  

– Planując inwestycje związane z ochroną środowiska poszukujemy wielu źródeł finansowania. Realizowana konsekwentnie od lat 90. polityka polskich władz powoduje, że możemy liczyć na wsparcie państwa. Obok pożyczki z warszawskiego WFOŚiGW trwa weryfikacja złożonego wniosku na ponad dwumilionową dotację z Fundacji EkoFundusz w Warszawie – mówi Adam Krynicki, Prezes Zarządu Krynicki Recykling S.A. – Rozbudowa zakładu w Wyszkowie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju spółki, dlatego kapitału na jej realizację szukaliśmy także poprzez emisję akcji. Również w tym wypadku udało nam się zebrać oczekiwaną kwotę.

Krynicki Recykling będzie pierwszą spółką działającą w szeroko pojętej dziedzinie ochrony środowiska notowaną na NewConnect. Jej giełdowy debiut nastąpi w pierwszej połowie lutego br. Fundusze zgromadzone dzięki zakończonej właśnie ofercie prywatnej, prowadzonej przez Autoryzowanego Doradcę NewConnect spółkę Capital One Advisers, przeznaczone zostaną na rozbudowę trzech istniejących zakładów oraz akwizycję podmiotów działających na rynku. Zarząd Krynicki Recykling S.A. zapowiada skokowy wzrost przychodów i zysków w roku 2008.

Czytaj więcej

Skomentuj