Pomyślnie wypadły próby szczelności wrót śluzy na przekopie Mierzei Wiślanej. Dzięki śluzie po oddaniu do użytku nowej drogi wodnej, wody Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego nie będą się mieszały, a jednostki pokonają różnicę poziomów wód w obu zbiornikach – zapewnia Urząd Morski w Gdyni.

– Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską to jedna z priorytetowych inwestycji infrastrukturalnych rządu. Jej znaczenie jest szczególnie widoczne teraz, w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Znamy już datę uroczystego otwarcia pierwszego etapu, realizowanego na Mierzei Wiślanej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Kanał Żeglugowy otworzymy 17 września. To data nieprzypadkowa i jakże symboliczna. Otworzymy nowy szlak, dający bezpośredni, swobodny i administrowany wyłącznie przez polską administrację dostęp z Bałtyku do Zalewu Wiślanego – dodał wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Kanał żeglugowy ze śluzą

Jak poinformował Urząd Morski w Gdyni, budowa Przekopu Mierzei Wiślanej to sposób na wytyczenie nowej drogi wodnej, która połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Aby taki ruch statków był możliwy i jednocześnie nie ograniczał ruchu samochodowego, niezbędne jest wybudowanie m.in. kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania oraz nowego układu drogowego z dwoma mostami obrotowymi.

Zarówno inwestor – Urząd Morski w Gdyni – jak i generalny wykonawca – konsorcjum NDI/Besix – zapewniają, że prace przewidziane w ramach tego etapu projektu są już na ostatniej prostej. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć była ostatnio próba szczelności śluzy, która jest elementem kluczowym dla całej inwestycji.

– Próba polegała na tym, że w pierwszym etapie nalaliśmy wodę z Zalewu Wiślanego pomiędzy bramę nr 1 a grodzę technologiczną do poziomu ok. 1,3 m. Następnie, po uzyskaniu tej rzędnej, zaczęliśmy pompować wodę między bramę 1 i 2, również do poziomu 1,3 m. Ostatnim etapem było napompowanie wody pomiędzy bramę 1 a grodzę technologiczną do poziomu 0, czyli do poziomu wody w Zalewie Wiślanym. Po uzyskaniu tego poziomu wody, mierzono przecieki w komorze żelbetowej na bramach śluz. Wynik jest pozytywny, co oznacza, że wrota stalowe na bramie południowej są szczelne – opisuje Maciej Klecha, kierownik robót mostowych z konsorcjum NDI/Besix.

Wszystko gotowe jest już w budynku Kapitanatu Portu Nowy Świat, który otrzymał pozwolenie na użytkowanie. W kompetencjach Kapitanatu będą: nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi, ochroną środowiska, ochroną przeciwpożarową; kontrola nad przeprawą śluzową i obsługa bram śluzy, mostów obrotowych i regulacja ruchu kołowego w obrębie Kapitanatu i przeprawy śluzowej.

– Jesteśmy na etapie zatrudniania i szkolenia osób, które będę pracowały w Kapitanacie – podkreślił Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Podkreśla przy tym, że osoby, które będą pracować w Kapitanacie, muszą nauczyć się korzystać z najwyższej klasy wyposażenia stacji operatorskiej Nadrzędnego Systemu Sterowania.

Źródło: YouTube/TOM

Falochrony na ukończeniu

Jak przekonuje kierownik robót hydrotechnicznych z konsorcjum NDI/Besix Bartosz Zabłocki, na ukończeniu jest już także większość prac w rejonie falochronów.

– Obecnie kończymy prace polegające na robotach czerpalnych w porcie osłonowym, tor wodny żeglugowy od strony północnej. Kończymy główne prace żelbetowe związane z betonowaniem płyt na falochronie wschodnim. Rozpoczynamy betonowanie, prace żelbetowe na głowicy wschodniej. Kończymy również prace związane z instalacją elementów x-block i x-block plus. Prace związane z układaniem prefabrykatów wykonaliśmy w 80 proc. – wyliczył Zabłocki.

Przekop Mierzei Wiślanej to druga na świecie inwestycja, gdzie zastosowano prefabrykaty x-block plus. Po raz pierwszy w historii układane są też pod wodą, jako element konstrukcji rozpraszającej energię falowania.

– Kończymy też prace żelbetowe na falochronie zachodnim. Powoli szykujemy się do rozpoczęcia prac związanych z budową nawierzchni na falochronie zachodnim oraz układu odwodnieniowego – dodał Zabłocki.

Źródło: YouTube/TVREGIONALNA24.PL REGIONALNA TELEWIZJA INTERNETOWA

Sztuczna wyspa

Swoją rolę spełnia już sztuczna wyspa, która powstaje w odległości ok. 2 km od Przebrna i ok. 4,5 km od przekopu.

– Sztuczna wyspa jest kluczowym elementem realizacji tego etapu inwestycji. Kluczowym ze względu na jej przeznaczenie – z jednej strony, jako miejsce przeznaczone do odkładania urobku z prac czerpalnych pochodzących z dna Zalewu Wiślanego i rzeki Elbląg, a z drugiej strony z uwagi na aspekty związane z ochroną środowiska, m.in. migracją ptaków – wyjaśnił Wiesław Piotrzkowski.

Wyspa jest w kształcie elipsy, ma 1900 na 1100 m średnicy. Jej powierzchnia to 181 ha. Wyspa podzielona została na dwie kwatery, z czego jedna przeznaczona jest na etap wykonawczy, a druga na etap utrzymaniowy.

Inwestor podał, że wszystko wskazuje na to, że wszelkie prace związane z budową pierwszego etapu przekopu Mierzei Wiślanej zakończą się do jesieni. Nowa droga wodna z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to odcinek o długości blisko 25 km. Kanał żeglugowy ma mieć 1 km długości i 5 m głębokości. Docelowo ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4,5 m, długości do 100 m oraz do 20 m szerokości.

Źródło: YouTube/TVREGIONALNA24.PL REGIONALNA TELEWIZJA INTERNETOWA

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj