1 / 4

W poznańskim hotelu Andersia rozpoczęła się we wtorek międzynarodowa konferencja poświęcona wykorzystaniu modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji publicznych.

Spotkanie pt. „Budujemy razem” zorganizowane przez Urząd Miasta Poznania i firmę SITA Zielona Energia zaplanowane zostało tak, by każdy zainteresowany projektem PPP mógł dowiedzieć się więcej na temat zarówno teoretycznej, jak i praktycznej możliwości jego realizacji. Krajowi i zagraniczni eksperci podczas prelekcji, paneli oraz dyskusji dzielą się swoją wiedzą na temat opracowywania oraz wdrażania projektów PPP. Wymieniają też uwagi na temat partnerstwa w latach 2014-2020, jako systemu, który może okazać się kluczowym dla dalszego rozwoju miast.

Wielkopolska spalarniami stoi

Punktem odniesienia jest przykład budowy poznańskiej Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych.  Miasto zdecydowało się bowiem połączyć dotacje otrzymane z UE (z programu Infrastruktura i Środowisko) ze środkami partnera prywatnego. Na projekt Komisja Europejska przyznała Poznaniowi 82 mln euro. SITA Zielona Energia jako partner prywatny wyłożył 725 mln zł i od tej pory odpowiedzialny jest za zaprojektowanie, wybudowanie oraz zarządzanie instalacją przez następne 25 lat.

Konferencję rozpoczęła Bożena Przewoźna, dyrektorka Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania wyjaśniając już na wstępie, jak ważny i innowacyjny jest to projekt. Poznań w sposób modelowy dał przykład innym miastom jak wprowadzać w życie inwestycje PPP. Instalacja nie dość, że rozwiąże problem gospodarki odpadami, to ma też być przyjazna środowisku, za co została w 2014 r. uhonorowana tytułem Ekologicznej Inwestycji Roku. Jej zasięg przybliżył Jeana Michel Kaleta, prezes SITA. O swoich doświadczeniach opowiadał też Andrzej Drewniak, pełnomocnik ds. realizacji projektu konińskiego MZGOK, gdzie także trwa budowa ITPOK. I choć instancja nie jest finansowana ze środków PPP to jak zaznaczył:  – W Wielkopolsce zapotrzebowanie na nowoczesne, spełniające swoją funkcje instalacje przetwarzania odpadów jest duże. Na 6 tego typu projektów w kraju, aż dwa powstają w naszym regionie. Daje to powody do zadowolenia.

PPP od kuchni

O tym, jak samorządy w praktyce ubiegać się mogą o wsparcie finansowe systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki komunalnej ze środków NFOŚiGW mówił Krystian Szczepański, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przypomniał, że choć sam proces jest złożony to jednak warto starać się o środki. Aplikacja przebiega w trybie ciągłym, więc w każdej chwili można zacząć ubiegać się o dotacje. K. Szczepański nie krył też słów uznania dla stolicy Wielkopolski: – Wiele projektów obejmuje wszystkie niezbędne szczegóły, poza jednym, często najistotniejszym – nie ma kto obsługiwać instalacji. Poznań dzięki współpracy z SITA Zielona Energia zadbał i o ten szczegół. Miasto przystąpiło wystąpiło o dotację jako jedno z ostatnich, a wygląda na to, że będzie to jedna z czołowych instalacji w kraju. Ze swojej strony mogę zadeklarować, że NFGOŚiGW oferuje swoją pomoc na każdym etapie jego wdrażania.

Wszyscy uczestnicy konferencji podkreślali też, jak ważny jest dobrze dobrany sztab doradców oraz takie skonstruowanie umowy PPP, by na żadnym etapie jej realizacji nie było żadnych wątpliwości co do dalszego postępowania. Wszyscy też zgodnie podkreślali, że ryzyko było ogromne i na początku mało kto wierzył w ostateczną realizację projektu. – Stoję tu przed państwem w przededniu otwarcia instalacji. Mam nadzieję, że za 25 lat, kiedy nasza umowa z miastem wygaśnie będę mógł wam opowiedzieć, jak doskonale projekt sprawdził się w praktyce – mówił Stephane Heddesheimer z SUEZ Environnement (właściciel grupy, do której należy m.in. SITA).

Podczas pierwszego dnia konferencji nie brakowało też tematów stricte praktycznych z punktu widzenia samorządów i inwestorów. Skupiono się na tym, jak najlepiej przygotować sam projekt oraz ofertę w jego ramach, by móc wygrać przetarg. W programie konferencji zaplanowano także wizytę studyjną na terenie budowy poznańskiego ITPOK.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj