– Dobrze byłoby, gdyby rząd przygotował własny projekt w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, by dać dobry przykład i zwiększyć zaufanie społeczne do tego typu przedsięwzięć. Pracujemy nad tym – powiedział wiceminister Adam Szejnfeld podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Dyskusja dotycząca PPP odbyła się 16 kwietnia br. w Katowicach.

– Będziemy przygotowywać i udostępniać wzory umów oraz upowszechniać pozytywne standardy. Chcemy pokazywać kierunki, a nie nakazywać ich stosowanie – zaznaczył wiceminister Szejnfeld. Dodał, że ustawa o PPP została napisana w oparciu o model anglosaski. – Nie jest to prawo typu nakaz-zakaz-kara, nie odsyła do aktów wykonawczych, tylko do obowiązującego systemu prawnego – wyjaśnił wiceminister Szejnfeld.

Według Ireny Herbst, szefowej Fundacji Centrum PPP, realizacja zadań publicznych w tej formule możliwa jest dzięki sprywatyzowaniu procesu inwestycyjnego, eksploatacji i zarządzania projektem. – Poprzez zastosowanie modelu PPP administracja publiczna może szybciej realizować zaplanowane przedsięwzięcia oraz zdynamizować proces rozwoju infrastruktury – wyjaśniła. – Współpraca z sektorem prywatnym pozwala także zredukować całkowite koszty projektów i bardziej efektywnie wykorzystywać pieniądze publiczne – dodała.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj