W połowie lutego br. ruszyły prace związane z przebudową systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu. Całkowity koszt inwestycji wyniesie blisko 80 mln zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności. 8,5 mln zł dołoży Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu, a resztę sfinansuje miasto z własnego budżetu, przy udziale środków z pożyczek preferencyjnych Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum dwóch firm: Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych WUPRINŻ z Poznania i Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych i Melioracyjnych HYDROWAT z Konina. Projekt przewiduje wybudowanie ponad 83 km sieci kanalizacji sanitarnej, 24 km kanalizacji deszczowej oraz 24 przepompowni ścieków na sześciu osiedlach położonych na obrzeżach miasta.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj