Do dalszych prac w podkomisji został skierowany rządowy projekt ustawy o odpadach wdrażający unijną dyrektywę dotyczącą gospodarki odpadami z 2008 roku.

Zostały w nim też uwzględnione przepisy obowiązujące obecnie. Chodzi o to, aby powstała jedna "ustawa matka", regulująca całościowo gospodarkę odpadami – poinformował wiceminister środowiska Piotr Woźniak. Nowa ustawa ma zastąpić dotychczasową ustawę o odpadach z 2001 roku.

Jak poinformował wiceminister środowiska Piotr Woźniak, w projekcie są propozycje przepisów dotyczących: składowania odpadów, termicznego ich przekształcania, stosowania tzw. osadów ściekowych komunalnych, a także regulacje dotyczące zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego, baterii, opakowań, akumulatorów oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zdefiniowane zostały również obowiązki wytwórców odpadów i tych, którzy nimi gospodarują, a także nowe kategorie podmiotów – sprzedawców i pośredników w obrocie odpadami.

Polska ma opóźnienia we wdrażaniu unijnych przepisów w tym zakresie. Komisja Europejska pozwała za to nasz kraj do Trybunału Sprawiedliwości i zaproponowała ukaranie Polski karą finansową. Zdaniem wiceministra, jeżeli do listopada br. uda się wdrożyć nowe przepisy, ETS prawdopodobnie oddali wniosek KE.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj