– Na terenach popowodziowych prowadzone są prace porządkowe i akcja odkomarzania. Odpompowywana jest woda z zalanych piwnic, domów oraz gospodarstw. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja epidemiologiczna. Badane są próbki wody z sieci wodociągowych i studni – informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Województwo małopolskie

Trwa akcja odkomarzania. 16 czerwca br. czterem gminom, na terenach na których w czasie powodzi powstały największe rozlewiska: Szczucinie, Szczurowej, Wietrzychowicach i Brzeszczach – zostały łącznie przekazane 2 mln złotych na dofinansowanie walki z komarami. Odkomarzanie na terenach tych gmin obejmie 22 tysiące hektarów.

W powiecie brzeskim rozlewiska na terenie gminy Szczurowa w miejscowościach Księże Kopacze, Kwików, Borzęcin, Gnojnik, Kopacze Wielkie oraz Wola Przemykowska nie zagrażają budynkom i mieszkańcom, woda prawie całkowicie zeszła z zalanych miejscowości. Wykonano drogę z płyt do wyrwy na rzece Wiśle w miejscowości Kwików oraz zabezpieczono wyrwę workami z piaskiem.

Na terenie powiatów bocheńskiego oraz chrzanowskiego 14 czerwca br. zakończono akcję wypompowywania wody z rozlewisk.

Na terenie powiatu dąbrowskiego występują rozlewiska w gminach: Gręboszów, Bolesław, Szczucin, Mędrzechów, Olesno, Dąbrowa Tarnowska. Powierzchnia rozlewisk wynosi 2 500 – 3 000 ha. Trwa wypompowywanie wody.

W powiecie oświęcimskim wypompowywana jest woda z rozlewiska w gminie Brzeszcze.

W powiecie tarnowskim występują rozlewiska wody w Woli Rogowskiej, Wietrzychowicach, i Żabnie. W Woli Rogowskiej działa przepompownia, która pompuje wodę do Wisły. W gminie Wierzchosławice przepompowywana jest woda z rozlewisk.

W gminach: Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Pleśna, Tuchów, Ciężkowice, Żabno, Tarnów, Ryglice, Wierzchosławice, Szerzyny, Wojnicz i Zakliczyn trwa wypompowywanie wody z zalanych studni oraz ich dezynfekcja.

W Ciężkowicach bez wody pozostaje około 5 gospodarstw. W miejscowości Kąśna Dolna – trwa usuwanie awarii.

30 gospodarstw w miejscowości Jodłówka Tuchowska pozostaje bez bieżącej wody z powodu uszkodzenia wodociągu Tuchów. Awaria jest usuwana. Zabezpieczono dostawy wody pitnej. Nadal nie funkcjonują 3 oczyszczalnie ścieków: w Tuchowie, Gromniku i Ryglicach. Trwają prace przy ich uruchamianiu.

Prowadzone są szczepienia ochronne osób biorących udział w akcji ratowniczej oraz mieszkańców z zalanych terenów. Od początku powodzi zaszczepiono 558 osób.

Na terenie Tarnowa utrzymuje się rozlewisko w rejonie ulic Wędkarskiej i Dunajcowej. Wypompowywana jest woda z zalanych piwnic i rozlewisk.

W powiecie wielickim znajduje się rozlewisko o powierzchni 1 ha. W miejscowości Łętkowice w gminie Kłaj wypompowywana jest woda. W miejscowości Winiary w gminie Gdów monitorowane są osuwiska.

W powiecie nowosądeckim na terenie Nowego Sącza oraz przyległych gmin prowadzone są prace porządkowe oraz odbywa się szacowanie szkód.
 

Województwo mazowieckie

Sytuacja powodziowa na terenie województwa stabilizuje się. W dalszym ciągu woda zalega na terenie powiatów: płockiego, lipskiego, zwoleńskiego i kozienickiego.

Na bieżąco odwoływane są pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe (za wyjątkiem powiatu płockiego – gdzie nadal zabezpieczana jest wyrwa w wale przeciwpowodziowym w miejscowości Świniary).

W powiecie płockim w gminie Gąbin poziom wody w rozlewisku powoli opada, woda cofnęła się z około 38 ha. Powierzchnia zalanego obszaru obejmuje jeszcze 1796 ha. Łodziami dowożona jest mieszkańcom żywność i woda do picia.

W gminie Słubice od momentu nadejścia drugiej fali woda na terenie spadła już o około 2m. Komisje dokonały przeglądu stanu domostw w miejscowościach Nowosiadło i Świniary. Dziś (17 czerwca br.) planowany jest przegląd miejscowości Juliszew. Rozpoczęła się akcja sprzątania i wypompowywania wody z piwnic oraz studni.

Jedna miejscowość Nowy Wiączemin jest zalana całkowicie. Dziewięć miejscowości: Wiączemin Polski, Sady, Świniary, Nowosiadło, Rybaki, Leonów, Juliszew, Zyck Nowy, Zyck Polski – jest podtopionych częściowo.

W gminie Bodzanów sytuacja powodziowa stabilizuje się. Stan alarmowy jest przekroczony o 12 cm. Nadal patrolowane są wały przeciwpowdziowe przez mieszkańców wsi Kępa Polska i Białobrzegi.

15 czerwca br. nadzór budowlany przeprowadził kontrole na terenie zalanej gminy Słubice w powiecie płockim.

15 czerwca br. lekarze weterynarii skontrolowali tereny popowodziowe w Juliszewie oraz gospodarstwa w miejscowościach: Nowosiadło, Wiączemin Polski i Wiączemin Nowy. Skontrolowano łącznie 8 gospodarstw. Skontrolowano również 20 gospodarstw w miejscowości Świniary oraz 17 w miejscowości Nowosiadło.

W powiecie lipskim sytuacja jest stabilna, woda stopniowo opada. Przepompowywana jest woda na Jarentowskim Polu w gminie Chotcza. Na terenach gmin: Chotcza oraz Solec nad Wisłą woda zalega na obszarze 1200 ha. Starosta lipski odwołał 15 czerwca br. pogotowie przeciwpowodziowe.

W powiecie zwoleńskim sytuacja jest stabilna, stopniowo opada woda. W gminie Przyłęk woda zalega jeszcze na obszarze 1200 ha. Obecnie prowadzone są prace związane z przejezdnością dróg koło posesji i gospodarstw domowych w miejscowościach: Lucimia i Andrzejów (Borowiec). Podcinane i wywożone są zniszczone konary drzew.

W Warszawie sytuacja jest stabilna. Woda utrzymuje się poniżej stanu ostrzegawczego.

Na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki akcja odkomarzania będzie trwała do 30 września br. W gminie Pomiechówek prowadzone są prace porządkowe polegające m.in. na wypompowywaniu wody z posesji i osuszaniu pomieszczeń. Planowane jest odkomarzanie terenów zalanych przez powódź.

W Płocku sytuacja jest stabilna. Prezydent Miasta odwołał alarm przeciwpowodziowy.

W powiecie sochaczewskim sytuacja jest stabilna. 15 czerwca br. starosta sochaczewski w godzinach popołudniowych odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta Sochaczewa i gmin: Brochów, Iłów i Młodzieszyn.

Zapotrzebowanie na opryski przeciwko komarom i meszkom na terenie województwa zgłosiły: powiat kozienicki 3000 ha, powiat płocki 5000 ha, powiat lipski 1500 ha i powiat zwoleński 500 ha.

Województwo lubuskie

Nadal nieprzejezdne są drogi Nowa Sól – Wolsztyn i Nowa Sól – Stany. Sytuacja w obrębie wsi Stany, Przyborów, Stara Wieś, Kiełcz, Buczków, Otyń, Bobrowniki jest stabilna.

W powiecie krośnieńskim sytuacja na wałach wzdłuż Odry, Bobru i Nysy Łużyckiej jest na bieżąco monitorowana. 15 czerwca br. strażacy z PSP w Krośnie Odrzańskim wypompowali wodę m.in.: z przepompowani ścieków Raduszec Stary, ze szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły podstawowej w Krośnie Odrzańskim.

Obecnie na wszystkich odcinkach wałów rzeki granicznej Odry sytuacja jest stabilna. Podtopionych jest wiele gruntów w gminach przygranicznych.

W gminie Bogdaniec nie stwierdzono podtopień budynków i gospodarstw, ani przecieków na wałach przeciwpowodziowych.

W Gorzowie Wielkopolskim trwa wypompowywanie wody do Warty z kanału Siedlickiego w Siedlicach.

Na terenie województwa służby nadzoru budowlanego prowadzą kontrole podtopionych lub zalanych obiektów.

W Gorzowie Wielkopolskim i powiecie gorzowskim monitorowana jest jakość wody pobieranej z Zakładu Wodociągowego Siedlice. Dodatkowo zbadana będzie także woda z terenu gminy Krosno Odrzańskie.

Województwo śląskie

Sytuacja epidemiologiczna jest stabilna. Nie odnotowano chorób zakaźnych związanych z wystąpieniem powodzi i podtopień. Zdezynfekowano 223 studnie przydomowe. Oszacowano, że na obszarze około 20 tys. ha może pojawić się plaga komarów.

Trwają prace porządkowe, w których wykorzystywanych jest 47 pomp. 15 czerwca br. na terenie województwa pracowało 144 strażaków PSP i OSP.

W dalszym ciągu nie pracuje w pełnym zakresie oczyszczalnia ścieków w Bieruniu.

Województwo łódzkie

Powiatowi inspektorzy sanitarni podjęli decyzję o wyłączeniu z eksploatacji 2 wodociągów:
    * publicznego Grabostów (powiat bełchatowski);
    * lokalnego Nadleśnictwa Bełchatów (powiat bełchatowski).

Odbiorcom wyłączonych wodociągów dostarczana jest woda butelkowana lub z zastępczego źródła z wodociągu Bełchatów.

Zalanych zostało 537 studni przydomowych.

Sytuacja epidemiologiczna jest stale monitorowana. Wykonano 1.064 szczepień przeciwko tężcowi.

Powiatowi Lekarze Weterynarii prowadzą stały nadzór na terenach zalewowych.

Województwo wielkopolskie

15 czerwca br. wojewoda spotkał się z samorządowcami z nadwarciańskich gmin. Spotkanie dotyczyło m.in. prac porządkowych i zwalczania skutków powodzi.

W całym województwie odwołany jest alarm przeciwpowodziowy. Sytuacja na rzekach jest stabilna, a na wodowskazach notowane są spadki.

Województwo opolskie

Prace porządkowe prowadzone są na terenie powiatów:

    * strzeleckiego: w gminie Kolonowskie w miejscowościach: Kolonowskie i Staniszcze Małe, w gminie Jemielnica w miejscowościach: Gąsiorowice i Centowa;
    * oleskiego: na terenie całej gminy Gorzów Śląski. W miejscowościach Jamy, Kozłowice, Pawłowice, Gorzów Śląski czyszczone są zamulone przepompownie ścieków. W gminie Radłów w miejscowościach Nowe Karmonki i Sternalice prowadzone są prace porządkowe, a w gminach Zębowice, Praszka i Olesno ukończono prace porządkowe;
    * brzeskiego: w Brzegu odkażane są mieszkania i pomieszczenia, osuszane są obiekty, naprawiana jest nawierzchnia jezdni i chodników. W gminie Lewin Brzeski czyszczone są rowy melioracyjne oraz naprawiane drogi i przepusty. W gminie Skarbimierz od 16 czerwca br. do piątku (18 czerwca br.) będą trwały prace porządkowe. W gminie Olszanka prace porządkowe ukończono;
    * namysłowskiego: w gminie Pokój prace melioracyjne prowadzone są w miejscowościach: Siedlice, Krogulna i Pokój, w Siedlicach zabezpieczane są wyrwy w drogach. W gminie Świerczów remontowane są drogi i przepusty w miejscowościach: Miejsce, Pieczyska, Osiek, Bielice i Dąbrowa. W gminie Wilków czyszczone i pogłębiane są rowy w miejscowościach: Wilków, Lubska, Młokicie, Pielgrzymowice, Krzyków.

Uruchomiona została oczyszczalnia ścieków w Brzegu. Podtopione są budynki gminnej oczyszczalni ścieków w Pokoju (powiat namysłowski), która mimo tego nadal funkcjonuje.

W Brzegu 14 czerwca br. rozpoczęto pierwsze dezynsekcje w ramach akcji odkomarzania. Po dwóch tygodniach przy sprzyjających warunkach atmosferycznych rozpocznie się kolejny etap oprysków. W gminie Lewin Brzeski w tym tygodniu planowane są opryski z powietrza. W gminie Pokój akcja rozpoczęła się wczoraj (16 czerwca br). Akcję odkomarzania planuje także przeprowadzić gmina Świerczów.

Województwo świętokrzyskie

W powiecie sandomierskim w gminie Łoniów trwa wypompowywanie wody z rozlewisk, a w gminie Samborzec prowadzone jest przepompowywanie wody przez wały przeciwpowodziowe na terenach mieszkalno-uprawnych. W prawobrzeżnej części Sandomierza woda stopniowo opada. Przeciwko tężcowi zaszczepiono 3348 osób.

Poprawia się sytuacja w gminie Dwikozy. W miejscowościach: Winiary, Winiarki, Słupcza obniżył się poziom wody. W miejscowościach: Bożydar, Szczytniki, Kępa Chwałowska, części Mściowa woda odprowadzana jest pompami. W gminie Dwikozy wypompowywana jest woda z rozlewisk. Monitorowane są ujęcia wody Samborzec – Szewce i oczyszczalnia ścieków w Samborcu.

W powiecie staszowskim trwają prace przy budowie drogi dojazdowej do przerwanych wałów w miejscowości Rybitwy. W miejscowości Rejterówka zabezpieczono wyrwę w wale w gminie Łubnice. Wypompowywana jest woda z rozlewisk i zalanych posesji.

W powiecie opatowskim wszystkie działania skoncentrowane są na porządkowaniu terenów popowodziowych. Trwa akcja przepompowywania wód z rozlewisk bezpośrednio do międzywala Wisły. Na miejscu cały czas pracują służby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie.

W powiecie kazimierskim trwa wypompowywanie wody. Woda w studniach przydomowych jest uzdatniana i odkażana.

źródło: mswia.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj