Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie podpisał umowę na wykonywanie prac z zakresu pielęgnacji i ochrony lasów gminnych. Dzięki temu m.in. zostanie posadzonych ponad 8 tys. drzew liściastych.

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła jaworznicka firma "Usługi Leśne" S.C. Wynagrodzenie uzależnione jest od faktycznie wykonanego zakresu robót i nie może przekroczyć kwoty blisko 130 tys. zł. Wykonane prace będą potwierdzane przez pracowników MZNK i rozliczane fakturami częściowymi.

– Wykonawca został upoważniony do przejmowania od Państwowej Straży Pożarnej lasów, w których wystąpił pożar, prowadzenia akcji dogaszania i dozorowania pożarzyska – wyjaśnia Marek Glimos z Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

W ramach umowy w lasach gminnych zostanie wykonanych szereg prac, w tym m.in.:

– sadzenie ponad 8 tys. drzew liściastych takich jak: buk pospolity oraz grab pospolity,
– prace w uprawach leśnych obejmujące m.in. wykaszanie chwastów oraz melioracje agrotechniczne (67,49 ha),
– zabezpieczenie sadzonek drzew liściastych na powierzchni 41,43 ha,
– ochrona pni gatunków iglastych (8,17 ha).

źródło: jaworzno.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj