Organizacja pracodawców Pracodawcy RP negatywnie ocenia rządowy projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej zdaniem projekt jest niekonstytucyjny.

"Przygotowany przez resort środowiska projekt został przekazany do Sejmu jeszcze przed oficjalnym zakończeniem konsultacji jego zapisów z partnerami społecznymi. W takiej sytuacji wniosek może być tylko jeden: ministerstwo nigdy nie miało, przy okazji prac nad tym projektem, zamiaru wziąć pod uwagę stanowisk partnerów społecznych" – czytamy w wydanym przez Pracodawcy RP stanowisku.

"Takie postępowanie jest niedopuszczalne, szczególnie że mamy do czynienia z bardzo ważnym projektem. Opiera się on na bezkrytycznym podejściu do „władztwa” samorządu nad odpadami komunalnymi w krajach tzw. starej UE bez uwzględnienia, iż w tych regionach Europy przedsiębiorstwa komunalne nigdy nie były prywatyzowane i „od zawsze” obowiązywał tam taki model gospodarki odpadami komunalnymi. Tymczasem w Polsce w okresie ostatnich 21 lat doszło do masowej prywatyzacji gminnych przedsiębiorstw komunalnych zajmujących się odpadami, zaś środki z tych prywatyzacji wpłynęły do budżetów lokalnych samorządów. Aktualnie blisko 60 proc. Tego rynku jest w rękach prywatnych. Przyjęty projekt zakłada zatem w istocie wywłaszczenie prywatnych przedsiębiorców i nacjonalizację tego sektora gospodarki. Istnieje poważne ryzyko, iż proponowane w projekcie rozwiązania nie sprawdzą się, co przy jednoczesnej likwidacji aktualnie obowiązującego w tej dziedzinie gospodarki sytemu doprowadzi do bardzo poważnych następstw, a nawet do zagrożenia sanitarnego. Doskonałym przykładem jest tu Neapol, w którym „władzę” nad odpadami ma samorząd. Ze względów organizacyjnych, finansowych i logistycznych gminy oraz ich związki nie są w stanie przeprowadzić tak wielkich zmian" – prekonują przedstawiciele organizacji Pracodawcy RP.

W ich ocenie projekt ten narusza Konstytucję RP, a w szczególności zasadę ochrony praw słusznie nabytych (in concreto oraz in abstracto), zasadę pacta sunt servanda, zasadę ochrony interesów w toku, nakaz stosowania przepisów przejściowych oraz zasadę odpowiedniej vacatio legis.

źródło: pracodawcyrp.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj