Gills Onions, jeden z największych amerykańskich producentów cebuli, zainwestował w system przetwarzania roślinnych odpadów. Cebulowe odrzuty zostają przerobione na prąd elektryczny, ciepło oraz paszę. Zakład ma co przerabiać, bo codziennie powstaje ok. 150 ton odpadów.

Siedziba firmy i przetwórnia cebuli w prąd znajdują się w kaifornijskim  mieście Oxnard. Cebulowe odpady przerabiane są w czystą energię w systemie wielkich pojemników, w których pzachodzi fermentacja. System wytwarza tyle energii elektrycznej, iż możnaby nią zasilić 460 domów. Wytworzoną energię magazynuje się w bateriach o mocy 300 KW. W przeliczeniu na żywą gotówkę, oszczędności  wynikające z korzystania własnego prądy elekrycznego wynoszą ok. 700 000 $ rocznie.

Źródło: ekoblogia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj