7 grudnia ub.r. w obecności władz Stowarzyszenia Elektryków Polskich, rektora Radomskiego Seminarium Duchownego oraz przedstawicieli lokalnych władz samorządowych odbyło się uroczyste otwarcie mikroelektrowni wodnej Koszorów (gm. Chlewiska). Obiekt jest własnością radomskiego oddziału SEP. Zbiornik i konstrukcja budowli przepustowej pozwoliły na instalację mikroelektrowni o mocy 17,5 kW. W MEW Koszorów zainstalowano turbinę śmigłową o Dn 350, wykonaną wg projektu Instytutu Maszyn Przepływowych w Gdańsku . Turbina ta pracuje na spadzie użytkowym 4,3 m przy natężeniu przepływu ok. 0,4 m3/s. Produkowana energia elektryczna będzie sprzedawana za pośrednictwem Zakładu Energetycznego Okręgu Radomsko-Kieleckiego. Poza tym budowa tworzy stanowisko dydaktyczne dla uczniów i studentów radomskich szkół technicznych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj