1 / 2

Docelowo w ramach krakowskiego systemu monitoringu ma pracować 197 urządzeń. Obecnie trwają intensywne prace nad jego rozbudową. W tym celu Urząd Miasta wybrał wykonawcę projektu technicznego i podpisał z nim umowę.

Urząd Miasta Krakowa wyłonił firmę, która wykona projekt techniczny całego systemu monitoringu wizyjnego Krakowa. Zgodnie z harmonogramem prace nad dokumentacją projektową potrwają do listopada. Wykonawca, którym została firma Symetria, zakończy inwestycję w przyszłym roku.

Przebudowa i rozbudowa systemu będzie procesem ciągłym, a ewentualne nowe punkty kamerowe instalowane będą w oparciu o analizę zagrożeń. Docelowo monitoring miejski Krakowa będzie liczył 197 nowoczesnych, cyfrowych kamer w tym 100 z nich w ścisłym centrum (obecnie jest ich 92). System będzie rozbudowywany etapami w zależności od wysokości środków finansowych zapisanych na ten cel w budżecie miasta.

Montaż nowych kamer ma się rozpocząć w przyszłym roku, a koszt inwestycji wstępnie urzędnicy oszacowali na ponad 4 mln zł. Dodatkowo 8 mln zł rocznie będzie kosztować zatrudnienie dodatkowych 150 osób do obsługi systemu.

Wiadomo już, gdzie mają zostać zamontowane nowe urządzenia. W pierwszej kolejności pojawią się m.in. na Rynku Głównym i okolicznych ulicach. Kamery zostaną zamontowane w Sukiennicach, kolejne będą monitorowały ulice: Bracką, Szewską, Szczepańską, Floriańską oraz Grodzką. Ponadto system monitoringu ma pojawić się w dzielnicy Kazimierz, na ul. Bożego Ciała itd.

Trzy lata temu w Krakowie powołano Zespół ds. Monitoringu Wizyjnego. Celem jego prac jest m.in. analiza niezbędnego zakresu działania gminy w tym zakresie, ustalenie źródeł finansowania oraz kosztów realizacji, określenie harmonogramu oraz perspektywy czasowej realizacji systemu, wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za budowę monitoringu oraz jego administratora i operatora. Przewodniczącą zespołu została prof. Janina Czapska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powołanie zespołu jest wynikiem woli mieszkańców Krakowa wyrażonej w referendum z 25 maja 2014.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj