Spółka Gaz System oraz Instytut Nafty i Gazu 24 listopada 2010 r. zawarły umowy na dofinansowanie trzech projektów budowy gazociągów przesyłowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Ich realizacja pozwoli na zwiększenie dywersyfikacji źródeł dostaw gazu i poprawi stan infrastruktury technicznej. Wiceminister Rafał Baniak podkreślił, że dotowane projekty mają charakter strategiczny, ponieważ rozwój infrastruktury przesyłowej zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki. – Projekty te pomogą wybudować do 2015 r. ok. 1000 km nowych gazociągów – powiedział wiceminister Rafał Baniak.

Pierwszy z projektów „Gazociąg Szczecin-Gdańsk” obejmuje budowę układu przesyłowego łączącego aglomeracje Trójmiasta i Szczecina, z możliwością przedłużenia go do Litwy (tzw. Gazociąg Amber Pipe). Koszt inwestycji to 1133 mln zł. Projekt został dofinansowany kwotą blisko 227 mln zł.

Z kolei budowa „Gazociągu Polkowice–Żary” zagwarantuje stabilną pracę systemu w sytuacji wystąpienia niskich temperatur zewnętrznych. Zostanie on dołączony do końcowego gazociągu Żukowice–Olszyniec (Żary). Projekt będzie kosztował 100 mln zł, z czego ponad 25 mln zł pokryje dofinansowanie.

Trzecim realizowanym projektem będzie „Gazociąg Gustorzyn–Odolanów”. Jego budowa umożliwi bezpośrednie połączenie magazynu szczytowego KPMH Mogilno z magazynem sezonowym PMG Wierzchowice. Realizacja projektu będzie kosztowała 778 mln zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 175 mln zł.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj