Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chce swoimi programami wspierać wzrost innowacyjności polskiej energetyki. W środę ogłoszono wyniki pierwszego konkursu w Programie Badawczym Sektora Elektroenergetycznego. Do beneficjentów trafi w sumie 93 mln zł.

Prace nad ogniwami fotowoltaicznymi oraz tandemowymi na bazie materiałów perowskitowych, opracowanie platformy agregującej potencjał rozproszonych źródeł energii odnawialnej oraz stworzenie hybrydowych układów adsorpcyjnych do redukcji emisji rtęci – to przykłady projektów wyłonionych w I konkursie programu sektorowego PBSE.

– Sektor elektroenergetyczny jest jednym z sektorów strategicznych, szczególnie ważnym dla gospodarki. Mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, ochronę środowiska oraz wzrost konkurencyjności branży, inwestujemy prawie 93 mln zł w innowacyjne projekty polskich przedsiębiorców. Ich realizacja przyniesie korzyści polskiemu przemysłowi i obywatelom, którzy będą mogli korzystać z lepszych, bardziej ekologicznych i tańszych rozwiązań – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

Celem programu PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie 2023 roku. Przedsiębiorcy mogli się ubiegać o dofinansowanie innowacyjnych, ważnych z perspektywy całej gospodarki projektów w obszarach takich jak: energetyka konwencjonalna, energetyka odnawialna, sieci elektroenergetyczne oraz nowe produkty i usługi.

– Wśród celów szczegółowych PBSE, poza zwiększeniem liczby innowacji w sektorze elektroenergetycznym, znajdują się m.in. ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń generowanych przez przedsiębiorstwa z tej branży oraz zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii. Tym i innym wyzwaniom będą stawiać czoła zespoły naukowców i inżynierów zarówno z dużych firm, jak i przedsiębiorstw z sektora MŚP – w tym startupów – którym udzielamy wsparcia w I edycji programu – zaznacza dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Maciej Chorowski.

Do dofinansowania w łącznej wysokości prawie 93 mln zł zostały rekomendowane 24 projekty. Prawie połowa z nich dotyczy zwiększenia efektywności energetycznej, a jedna trzecia to projekty związane z OZE.

Najwyżej oceniony został projekt zgłoszony przez Saule Technologies, start-up założony przez polskich naukowców pracujących nad innowacyjnymi technologiami na bazie perowskitów.

Szczegółowe informacje o wynikach I konkursu PBSE dostępne są na stronie NCBR.

Program sektorowy PBSE jest jednym z 13 programów sektorowych NCBR realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Został zainicjowany przez Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE).

Źródło: PAP Nauka w Polsce

Czytaj więcej

Skomentuj