Prawie miliard złotych unijnego dofinansowania dostały łącznie dwa projekty związane z gospodarką wodną. Pieniądze przeznaczone będą na budowę zbiornika Racibórz i modernizację instalacji wodno-ściekowej w Warszawie.

W ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Komisja Europejska zdecydowała o dofinansowaniu dwóch polskich projektów, mających poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i usprawnić gospodarkę wodno-ściekową.

Unijne dofinansowanie w wysokości 328 mln zł otrzymał projekt  budowy zbiornika przeciwpowodziowego na Odrze w okolicy Raciborza Dolnego. Inwestycja ma zabezpieczyć przed powodziami nie tylko mieszkańców Raciborza, ale i Kędzierzyna-Koźle, Krapkowic, Opola, Brzegu, Oławy, Wrocławia oraz wsi położonych w trzech województwach: śląskim, opolskim i dolnośląskim.

Z kolei ponad 541 mln zł otrzymał projekt pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – faza V”. Pieniądze te będą przeznaczone na kontynuację modernizacji i rozbudowy sieci wodno-ściekowej zrealizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Warszawie. Inwestycja obejmie teren aglomeracji: Warszawa, Pruszków i Serock.

Czytaj więcej

Skomentuj