Brak wdrożenia prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska kosztuje gospodarkę UE około 50 mld euro rocznie – alarmuje Komisja Europejska.

– Ochronie naszego środowiska naturalnego służy około 200 dobrze ugruntowanych aktów prawnych, niestety zbyt często są one niewłaściwie stosowane – podkreśla komisarz ds. środowiska Janez Potočnik. Dlatego KE opublikowała komunikat w sprawie lepszego wdrażania unijnego prawa w tym zakresie.

– Przepisy unijne nie są wymysłem Brukseli, są one w demokratyczny sposób przyjmowane przez wszystkie państwa członkowskie i Parlament Europejski dla dobra obywateli. Ochronie naszego środowiska naturalnego służy około 200 dobrze ugruntowanych aktów prawnych, niestety zbyt często są one niewłaściwie stosowane. Nie powoduje to jedynie szkody dla środowiska, przynosi również negatywne skutki dla zdrowia człowieka, oznacza brak pewności dla przemysłu i osłabia jednolity rynek. W czasie kryzysu nie możemy sobie pozwolić na takie koszty – mówi komisarz Janez Potočnik.

W komunikacie uwypuklono pozytywne aspekty przepisów dotyczących ochrony środowiska, wskazując, w jaki sposób zapobieganie szkodom dla środowiska może kosztować znacznie mniej niż długoterminowe usuwanie takich szkód. "Prawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska może przynieść korzyści dla przemysłu – pełne wdrożenie przepisów UE dotyczących odpadów przyniosłoby przykładowo skutek w postaci utworzenia dodatkowych 400 tysięcy miejsc pracy przy kosztach netto, które są o 72 miliardy euro niższe niż w przypadku scenariusza alternatywnego zakładającego brak wdrożenia tych przepisów" – przekonuje Komisja.

Komunikat zostanie skierowany do Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich, ich obywateli i wszystkich stron uczestniczących w działaniach z zakresu wdrażania i egzekwowania. Wyniki rozmów pomiędzy trzema instytucjami UE będą stanowić podstawę do przygotowania siódmego programu działania na rzecz środowiska naturalnego.

źródło: KE

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj