“Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu” to kolejny projekt, który zostanie zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

– Wartość całego przedsięwzięcia oszacowano na nieco ponad 3,7 mln euro, z czego 50% pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin realizacji inwestycji obejmuje lata 2009-2011 – mówi Małgorzata Paździor odpowiedzialna za przygotowanie projektu.

Spółka Wodociągi Miejskie i Oczyszczalnia w ramach tego projektu chce przede wszystkim uporządkować gospodarkę wodną na terenie miasta. Wybudowane zostaną nowe studnie głębinowe, a ponad 100-letnia sieć wodociągowa, często składająca się jeszcze z rur azbestowo – cementowych, zostanie zastąpiona nowoczesną siecią wodociągową gwarantującą płynność dostaw wody do odbiorców. Kompleksowa modernizacja sieci pozwoli na spełnienie oczekiwań również przemysłowych odbiorców wody. Umieszczenie kolejnych ujęć wody w głębi Lasu Rudnickiego pozwoli wyeliminować zagrożenia związane z budową Trasy Średnicowej w pobliżu obecnych ujęć wody.

źródło: grudziadz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj