Samorządy mogą liczyć na pomoc przy termomodernizacji budynków – 19 marca zaczęły obowiązywać nowe zasady uzyskiwania pomocy w formie premii termomodernizacyjnej wprowadzone ustawą z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Premię przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Aby ją uzyskać, trzeba zaciągnąć kredyt na remont budynku w jednym z komercyjnych banków, który ma podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła oraz budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiących ich własność. Zatem z premii mogą skorzystać obok osób prawnych, spółdzielni, wspólnot również gminy i powiaty. O premię nie mogą się natomiast ubiegać jednostki budżetowe i zakłady budżetowe.

Warunkiem otrzymania premi termomodernizacyjnej jest osiągnięcie poprzez remont pewnego poziomu oszczędności w zużyciu energii cieplnej. Zakres oszczędności musi potwierdzać audyt energetyczny.

Pobierz ustawę z Internetowego Systemu Informacji Prawnej (.pdf) – kliknij tutaj


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj