Zagadnienia dotyczące m.in. gospodarki wodnej, polityki klimatycznej, GMO, kopalin i lasów były głównymi tematami poruszonymi w trakcie spotkania premiera Donalda Tuska z ministrem środowiska Marcinem Korolcem przeprowadzonego w ramach przegladu ministerstw.

Spotkanie odbyło się 27 lutego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W jego trakcie podjęto m.in. kwestie zaangażowania resortu i podległych mu agend w projekty zagrożone ze strony finansowej. Premier wskazał tu jako przykład uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu rzeki Parsęty.

Omawiana była także kwestia GMO. Szef rządu podkreślił, że Polska powinna szukać rozwiązań, które ograniczą albo wyeliminują zagrożenia wynikające z modyfikacji genetycznych.

– Polska na pewno nie powinna być tym państwem, które promuje tego typu rozwiązania, tylko powinniśmy szukać bardzo ostrożnych rozwiązań, które by ograniczyły, zredukowały albo wręcz wyeliminowały problem zagrożeń wynikających z modyfikacji genetycznej, ale to wymaga także bardzo ciężkiej pracy na forum UE – powiedział podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk.

Wśród omawianych tematów znalazły się także przygotowania do planowanego 9 marca posiedzenia Rady UE ds. Środowiska, które będzie dotyczyć m.in. polityki klimatycznej. Minister podkreślał, że Polska ze swoją specyficzną sytuacją gospodarki opartej na węglu jest bardzo sceptyczna wobec jakichkolwiek zmian w zakresie podwyższania celów redukcyjnych gazów cieplarnianych i zwiększaniu obciążeń dla gospodarki. Podjęto również kwestie związane z Konferencją Narodów Zjednoczonych nt. Zrównoważonego Rozwoju – (Rio+20), która odbędzie się w czerwcu tego roku w Brazylii.

– W ciągu ostatnich tygodni bardzo dużo uwagi poświęcaliśmy w Ministerstwie Środowiska przygotowaniom założeń ustawy dotyczącej wydobywania gazu i ropy. Przygotowujemy system regulacyjny, który będzie dostosowany do wydobycia tzw. gazu łupkowego – powiedział minister środowiska Marcin Korolec. Projekt jest na ostatnim etapie dyskusji analitycznych wewnątrz ministerstwa. W ciągu 4-5 tygodni zostanie on zaprezentowany i poddany konsultacjom.

Minister wspomniał, że wśród prac ministerstwa środowiska jest również przygotowanie nowego sposobu zarządzania lasami. – Planujemy zwiększyć zakres opodatkowania Lasów Państwowych podatkiem dochodowym – powiedział minister Korolec.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj