Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini, jako pierwsza w Polsce jednostka samorządu terytorialnego, został wpisany do krajowego rejestru organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS.

Tym samym Wydział uzyskał prawo do posługiwania się w korespondencji urzędowej logo EMAS wraz z numerem rejestracyjnym.

System Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, mającym na celu zachęcenie różnych organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji) do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej.
 
EMAS jest czymś w rodzaju posiadania znaku firmowego, podkreślającego dążenie organizacji do doskonałości. Zasadniczym założeniem systemu EMAS jest dostrzeżenie i wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres podstawowych wymogów określonych przepisami prawa i w sposób stały dążą do osiągania jak najlepszych wyników prowadzonych działań prośrodowiskowych. Tak więc, przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do „elitarnego klubu" tych organizacji, które traktują aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami prowadzonej działalności, oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji swojego negatywnego oddziaływania na środowisko.
 
Obecnie w Polsce w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS widnieje dziewięć organizacji.

Źródło: trzebinia.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj