Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski zwrócił się z apelem do właścicieli nieruchomości, ich zarządców i użytkowników, do administratorów budynków i kierowników zakładów pracy, aby – nie zwlekając – przystąpili do wiosennego porządkowania posesji, za które są odpowiedzialni.

Korzystny wizerunek miasta jest dobrem wszystkich legniczan, zadbajmy więc o to wspólnie – mówi Tadeusz Krzakowski. – Przestańmy oglądać się na innych, a porządki zacznijmy od własnego otoczenia.

Służby komunalne już przystąpiły do wiosennego sprzątania, a wkrótce, jak co roku, zostanie powołany  Zespół do spraw Estetyzacji Miasta, który rozpocznie wizytowanie poszczególnych dzielnic, ulic i posesji, egzekwując od właścicieli ciążące na nich zobowiązania. W przypadku zaniedbań – wyznaczany będzie termin ich usunięcia. Gdy nie pomoże perswazja, kontrolerzy zastosują sankcje karne. Może jednak nie będzie konieczności karania odpowiedzialnych za stan porządku mandatami i grzywnami.

źródło: legnica.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj