Przedsiębiorcy nie informują, co należy zrobić ze zużytym sprzętem gospodarstwa domowego – wynika z ostatniej kontroli Inspekcji Handlowej. Nieprawidłowości stwierdzono w prawie 1/3 skontrolowanych wyrobów.

Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK przebadała 563 artykuły gospodarstwa domowego w 166 placówkach handlowych. Zwracano uwagę przede wszystkim na produkty tanie, wprowadzane do obrotu pod mało znanymi markami – ok. 45 proc. stanowiły wyroby importowane z Chin.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że najczęstszą nieprawidłowością był brak informacji o postępowaniu ze zużytym sprzętem. Dotyczyło to 27,5 proc. sprawdzanych produktów. Zgodnie z prawem do wyrobów AGD powinny być dołączone m.in. informacje o zakazie umieszczanie zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami oraz potencjalnej szkodliwości składników zawartych w tych produktach dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. W miejscach sprzedaży powinna być również widoczna informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu. Należy dodać, że taki obowiązek dotyczy nie tylko artykułów gospodarstwa domowego, ale wszystkich produktów elektrycznych i elektronicznych. Powinny one być oznakowane symbolem przekreślonego kontenera na śmieci.

Ponadto, zgodnie z prawem, w przypadku zakupu nowego sprzętu to na sprzedawcy ciąży obowiązek bezpłatnego przyjęcia starego, zużytego towaru od konsumenta.

Inne stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły braku deklaracji zgodności bądź nieprawidłowego jej wypełnienia – prawie 9 proc. produktów, niezgodności z zasadniczymi wymaganiami – 3 proc., braku lub nieprawidłowego oznakowania symbolem CE – prawie 2,5 proc. W kilku przypadkach stwierdzono również brak dołączonej instrukcji montażu i użytkowania produktu w języku polskim.

Ponieważ brak informacji może być jedną z przyczyn niewiedzy konsumentów, UOKiK radzi co należy zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Pamiętajmy o tym podczas wiosennych porządków:

  • po pierwsze – zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z innymi odpadami, wyrzucenie go na śmietnik, pozostawienie pod blokiem, czy wywożenie do lasu. Za złamanie tego zakazu grozi kara grzywny;
  • po drugie – w przypadku zakupu nowego sprzętu możemy oddać do sklepu stary, tego samego rodzaju i w tej samej ilości. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć go nieodpłatnie.
  • po trzecie – na terenie każdej gminy powinny znajdować się punkty zbierania zużytego sprzętu, gdzie bezpłatnie możemy zostawić niepotrzebny produkt. Informacje o takich punktach można uzyskać w gminie oraz w miejscu sprzedaży nowych towarów RTV i AGD. Pamiętajmy, że koszt dostarczenia wyrobów do punktu ponosi konsument;
  • po czwarte – zużyty sprzęt może również odebrać od nas spółka zajmująca się odbiorem i wywozem naszych odpadów podobnie, jak ma to miejsce w przypadku mebli wielkogabarytowych. W celu ustalenia sposobu odbioru należy skontaktować się bezpośrednio z taką spółką bądź zarządcą naszej nieruchomości.

źródło: UOKiK

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj