Kierownictwo resortu gospodarki przyjęło program „Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne”. Ma on pozwolić na utworzenie do 2020 r. w każdej gminie średnio jednej biogazowni wykorzystującej biomasę pochodzenia rolniczego.

Celem programu jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju instalacji wytwarzających biogaz rolniczy (tzw. biogazownie rolnicze), wskazanie możliwości współfinansowania tego typu instalacji ze środków publicznych (krajowych oraz Unii Europejskiej) oraz przeprowadzenie stosownych działań edukacyjno-promocyjnych w zakresie budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych.

Według autorów projektu, utworzenie instalacji biogazowych przyczyni się także do aktywizacji gospodarczej wsi. Szacowany potencjał surowcowy pozwala na wyprodukowanie rocznie 5 mld mld³ biogazu, o parametrach jakościowych gazu ziemnego wysokometanowego. Stwarza to możliwość działania dla około 2000 biogazowni, każda o mocy 1 MW.

Wdrożenie Programu „Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne” związane jest przede wszystkim ze zmianą ustawy Prawo energetyczne, ustawy o odpadach, ustaw podatkowych i aktów wykonawczych.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj