Województwo Małopolskie w celu poprawy jakości środowiska i estetyki otoczenia planuje przystąpić do realizacji programu “Ekolog”. Ogólne założenie programu to zatrudnienie długotrwale bezrobotnych przy zbieraniu i segregacji odpadów jak również likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci w gminach.

Realizacja programu "Ekolog" przeprowadzona zostanie w formie konkursu dla gmin, który zapewni najwyższy poziom przejrzystości w procesie udzielenia dotacji. Gminy, których wnioski zostaną wybrane, otrzymają od Województwa pomoc na częściowe pokrycie realizacji zadania np. koszty związane z zakupem odzieży ochronnej, szkoleniami i postępowaniem z odpadami.

źródło: malopolskie.pl

Czytaj więcej

Skomentuj