Z wójtami i burmistrzami pięciu gmin, które biorą udział w pilotażowym programie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) spotkał się Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Podczas spotkania w Ministerstwie Środowiska został zaprezentowany „Pilotażowy program priorytetowy GOZ”, zatwierdzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odbyła się również dyskusja na temat zasad jego wdrażania.

Celem pilotażu jest wypracowanie przez uczestniczące gminy dobrych praktyk co do wprowadzania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym.

Minister Sławomir Mazurek podkreślił kluczowe znaczenie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) dla rozwoju Polski. Zwrócił uwagę, że ten kierunek to także droga do zrównoważonego rozwoju. – Jest to szansa na dynamiczny rozwój kraju, szczególnie pod względem ekonomicznym, z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego – powiedział wiceminister Sławomir Mazurek.

1 / 2

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wójtowie i burmistrzowie gmin biorących udział w programie pilotażowym: Krasnobród, Łukowica, Sokoły, Tuczno i Wieluń.

– Wprowadzenie pilotażu w pięciu gminach okazało się dobrym pomysłem. Przygotowujemy inwestycje, które będą wzorcowe dla innych samorządów. Udział w projekcie to szansa dla naszych gmin, ale także wyzwanie, któremu sprostamy – podkreślił wójt gminy Sokoły, Józef Zajkowski. – Gospodarka obiegu zamkniętego to ogromna szansa dla terenów wiejskich. Tkwi w nich potencjał, na który dotąd nie zwracaliśmy uwagi – dodał.

Czytaj więcej

Skomentuj