Komisarz UE ds. energii, Andris Piebalgs, zatwierdził dziś program prac Georga Wilhelma Adamowitscha oraz Władysława Mielczarskiego.

Głównym zadaniem Georga Wilhelma Adamowitscha będzie ułatwienie integracji przybrzeżnej energii wiatrowej produkowanej na Bałtyku i Morzu Północnym z siecią lądową. Natomiast przed Władysławem Mielczarskim stoi zadanie przyspieszenia uruchomienia połączenia energetycznego między Niemcami, Polską i Litwą w celu zwiększenia ogólnej mocy i wzmocnienia niezawodności połączeń. „Praktyczna izolacja państw bałtyckich, które nadal stanowią energetyczną wyspę, stanowi pilny problem do rozwiązania. Połączenia wzajemne między litewskimi i polskimi sieciami są niezbędne dla bezpieczeństwa dostaw i prawidłowego funkcjonowania wewnętrznego rynku energii” – powiedział komisarz Piebalgs. Jeśli chodzi o energię wiatrową, dodał: „Projekt w ogromnym stopniu przyczyni się do osiągnięcia do roku 2020 celu 20 % energii odnawialnej. Głównym wyzwaniem jest zaproponowanie rozwiązań, które byłyby satysfakcjonujące dla wszystkich zainteresowanych, zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym oraz lokalnym.”

„Powstanie linii energetycznej pomiędzy Polską a państwami bałtyckimi będzie miało bardzo pozytywny wpływ na cały region” – oświadczył prof. Mielczarski, który przedstawił swój plan pracy na najbliższe miesiące.

W ciągu ostatnich kilku lat projekt napotykał na liczne trudności. Podstawowe przyczyny opóźnień to zmiana zakresu prac i brak koordynacji działań pomiędzy zainteresowanymi stronami. Prawdziwy postęp możliwy będzie dzięki ścisłej współpracy wszystkich państw członkowskich zaangażowanych w realizację projektu. 

Jeśli chodzi o drugi projekt, produkcja przybrzeżnej energii wiatrowej będzie miała wpływ na wydajność i funkcjonowanie sieci elektrycznej na Bałtyku i Morzu Północnym. Adamowitsch podkreślił konieczność przeprowadzenia na szeroką skalę konsultacji z państwami członkowskimi Europy Północnej, odpowiednimi krajowymi organami regulacyjnymi oraz operatorami sieci przesyłowych. „Oczywiście należy zająć się równocześnie kwestią produkcji przybrzeżnej energii wiatrowej i jej przesyłu”, powiedział Adamowitsch.

Prof. Władysław Mielczarski urodził się w Kutnie, w 1949 r. Jest profesorem inżynierii energii elektrycznej na Politechnice Łódzkiej. Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie projektowania rynków energii elektrycznej.

Georg Wilhelm Adamowitsch urodził się w Hameln/Weser, w Niemczech, w 1947 r. Pracował na różnych stanowiskach w Ministerstwie Nadrenii Północnej – Westfalii, między innymi jako dyrektor generalny i szef agencji planowania. W latach 2002 – 2006 był sekretarzem stanu w niemieckim Federalnym Ministerstwie Gospodarki.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj