Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w marcu rozpocznie nabór wniosków w ramach programu Prosument.

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Szczecinie zatwierdziła Regulamin Udzielania Dofinansowania zadań w ramach programu pn: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii oraz Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Trzeci nabór wniosków rozpocznie się 10 marca i trwać będzie do 6 maja 2016 lub do wyczerpania środków. Fundusz poinformował, że wnioski składają osobiście wnioskodawcy po wcześniejszej rejestracji. Rejestracji wizyt można dokonywać od 1 marca 2016 r. w systemie rezerwacji wizyt lub telefonicznie pod numerem Punktu Obsługi Programu Prosument właściwym dla miejsca realizacji inwestycji. Wprowadzone zostały zmiany w formularzu wniosku oraz w regulaminie w stosunku do poprzednich naborów.

Czytaj więcej

Skomentuj