Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko – Deutsche Bundesstiftung Umwelt prowadzi program stypendialny dla absolwentów polskich szkół wyższych wszystkich kierunków studiów zawierających w swoim programie tematykę: ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej.

Stypendium polega na odbyciu 6-12 miesięcznego stażu w instytutach badawczych, na uniwersytetach, w organizacjach pozarządowych, w przedsiębiorstwach, w urzędach. Stypendium jest przeznaczone dla osób, które nie ukończyły 31 roku życia i otrzymały tytuł magistra nie wcześniej niż przed trzema laty. Wymagana jest znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Wysokość stypendium wynosi 1060 euro na miesiąc i jest wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech.

Partnerem programu stypendialnego DBU w Polsce jest Stowarzyszenie Środowisko dla Środowisko.

Termin nadsyłania zgłoszeń 31.08.2008

Więcej informacji o programie stypendialnym na stronie www.dbu.de i www.sds.org.pl.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj