Program ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej Wisły został przedstawiony w poniedziałekj w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Ma zostać sfinansowany z pieniędzy Unii Europejskiej.
– W dorzeczu górnej Wisły w ciągu ostatnich lat straty związane z powodziami wyniosły ponad 2,5 mld zł. Wolelibyśmy środki z budżetu państwa przeznaczyć na zabezpieczenia przed powodzią niż na usuwanie jej skutków. Po to przygotowano program. Jeśli zostanie zaakceptowany przez rząd, jego realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku, a zakończyć się ma w 2020 r. – powiedział Paweł Soloch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W województwie świętokrzyskim w latach 2001-2006 straty w wyniku powodzi oszacowano na 600 mln zł. – W ramach programu chcielibyśmy wybudować i wzmocnić wały, wybudować przepompownie, uregulować koryta rzek. W wielu miejscowościach konieczne jest też uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej. Na ten cel w województwie świętokrzyskim potrzeba 2 mld 300 mln zł – stwierdził Leszek Papaj ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Tylko na przygotowanie dokumentacji trzeba wydać 650 tys. zł. Pieniądze mają pochodzić z budżetu państwa. W województwie świętokrzyskim program byłby realizowany w latach 2007-2015.


Źródło: Gazeta Wyborcza z 20 marca 2007 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj